7% groei tv-bestedingen vooral dankzij online video
30-08-2014

Televisiereclame
7% groei tv-bestedingen vooral dankzij online video

SPOT, het Nederlandse marketingcentrum voor televisiereclames, heeft haar halfjaarcijfers bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat de netto bestedingen voor televisiecommercials het eerst halfjaar van 2014 zijn uitgekomen op een bedrag van € 476 miljoen, een stijging van 6,7% ten opzichte van de eerste helft van 2013. Mede dankzij het economisch herstel in het land zet de positieve trend, die in de tweede helft van 2013 is ingegaan, onverminderd door.

Omzet eerste helft 2014
SPOT is in het jaar 2000 begonnen met deze half jaarlijkse rapportages. Het aantal adverteerders dat het medium televisie ingezet heeft, is sindsdien nog nooit zo groot geweest. Zowel de spot- als de non-spot bestedingen zijn flink gestegen, maar de grootste groei komt vanuit online video advertising. Deze vorm van adverteren maakt een groei door van maar liefst 66%.

Ook de kijktijd is gestegen dit eerste halfjaar, we keken gemiddeld 204 minuten per dag televisie, deze groei is vooral te danken aan het Wereld Kampioenschap Voetbal en de Olympische Spelen. Het meest opvallend is de stijging in kijktijd onder jongeren van 13-19 jaar ( + 4%), maar ook in de leeftijdsgroep van 35-49 jaar en 65-plus werd er meer televisie gekeken.

Ging SPOT vorig jaar nog uit van een verwachte groei van 3 à 4% op de tv-reclamemarkt, op basis van deze nieuwe cijfers voorspelt SPOT nu een stijging tussen de 5% en 7% voor 2014.