Vind het antwoord in jezelf
04-07-2017

Apostolisch Genootschap
Vind het antwoord in jezelf

Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Zij geloven daarom dat al het leven voortkomt uit dezelfde oorsprong, hierbij staan de liefde, het zorgvuldig en ethisch handelen, richting je medemens centraal. Uitstroom van leden, vergrijzing, negatief imago… Dit zijn aspecten waar het Apostolisch Genootschap dagelijks mee te maken heeft. Tijd voor verandering!

Voor het eerst heeft het Apostolisch Genootschap de keuze gemaakt om media in te zetten. En hoe?! Het negatieve imago waar het genootschap mee te maken heeft, zorgt ervoor dat er op een creatieve manier omgegaan moet worden met media.

Laagdrempelig, toegankelijk, verrassend, inhoudelijk; pijlers die centraal stonden gedurende de campagne. Met deze vier punten in het achterhoofd is er gekozen om een combinatie van verrassende media in te zetten, wat tot spectaculaire resultaten heeft geleid die terug te zien zijn in de casefilm.