Besturen HOI en NOM eens over fusie
17-11-2014

Nationaal Onderzoek Multimedia
Besturen HOI en NOM eens over fusie

In de afgelopen maanden is er veel over gesproken, maar nu staat het vast: HOI en NOM gaan per 1 januari 2015 fuseren. De besturen van beide organisaties zijn hierover tot overeenstemming gekomen. Onder de vertrouwde naam NOM gaat de nieuwe organisatie zowel bereik als oplage van dagbladen en tijdschriften rapporteren. De naam HOI zal voortleven als keurmerk voor gecertificeerde oplage.

Met ingang van 1 januari 2015 zullen de activiteiten rond het verzamelen, controleren en rapporteren van oplagecijfers worden ondergebracht bij de Stichting Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM). Het samenbrengen van activiteiten rond oplage en bereik van dagbladen en tijdschriften moet leiden tot meer synergie voor mediamerken en een efficiƫntere inrichting van de organisatie. Het bestuur van NOM wordt aangepast aan de nieuwe situatie.

Vanaf 1 januari zal een verdere vereenvoudiging van de registratie van print oplagecijfers worden doorgevoerd. Ook de publicatievorm zal per 2015 worden aangepast: de kwartaalrapporten komen te vervallen. Het kwartaalcijfer wordt vervangen door een Moving Annual Total (MAT). Dit MAT is een voortschrijdend gemiddelde van het oplagecijfer over het laatste jaar en wordt minimaal vier keer per jaar geactualiseerd. Eens per jaar worden de cijfers na accountantscontrole gecertificeerd.

NOM werkt op dit moment aan een nieuwe opzet voor het verzamelen en rapporteren van digitale oplage van dagbladen en tijdschriften.

De publicatie van de oplages over het derde en vierde kwartaal 2014 en jaarrapportage van de gecertificeerde cijfers over 2014 zullen nog op de huidige manier geschieden. Vanaf 2015 zal de oplageregistratie volgens de nieuwe standaard door NOM worden verzorgd.

Al met al een positieve ontwikkeling; alle kennis over bereik en oplage onder 1 dak. De toekomstige manier van rapporteren op basis van een voortschrijdend gemiddelde vinden wij een vooruitgang, omdat mediaplannen vaak ver vooruit worden gepland en we nu kunnen werken met actuele cijfers waar tevens een langere termijntrend in verwerkt zit.

De schommelingen van oplages binnen kwartalen zoals we deze kennen uit de kwartaalrapportages van HOI worden op deze manier genuanceerd. Daarnaast blijft het bereik in de doelgroep van een adverteerder nog steeds een belangrijker beoordelingscriterium. Ook bij inkoop zijn de kosten per 1.000 oplage interessant, maar de kosten per 1.000 bereikte doelgroeppersonen zijn relevanter.

Tenslotte was de wijze van rapporteren van digitale oplagen van tijdschriften en dagbladen nog beperkt. De urgentie hiervan ligt bij dagbladen nog hoger dan bij tijdschriften, omdat de ontwikkeling rondom digitale uitgaven en digitale abonnementen daar harder groeit. We zijn benieuwd op welke wijze dit ingericht gaat worden vanuit de nieuwe fusie.

Bron: NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia)