Big data: toekomst of heden?
17-10-2018

Big data is watching you
Big data: toekomst of heden?

Hoe zetten we (big) data in om ons bedrijf verder te helpen? Het is een vraag die vaak wordt gesteld bij menig bedrijf, zo ook bij ZIGT. Motivatie genoeg om eens in andermans keuken te kijken tijdens de Big Data Expo in de Jaarbeurs Utrecht.

VodafoneZiggo, een van de keynote sprekers, heeft grote ambities. De director of advanced analytics legt uit dat data wordt ingezet om te voorspellen waar storingen gaan plaatsvinden. Een mooie toepassing van beschikbare data die waarde toevoegt voor de klant, wat heb je immers aan je Ziggo abonnement wanneer je tijdens het hoogtepunt van de film wordt onderbroken door een technische storing? Om een nog meer datagedreven organisatie te worden is het doel om 80% van de organisatie gebruik te laten maken van data in hun dagelijkse bezigheid. Dit is enerzijds een ambitieus streven, maar lijkt anderzijds ook niet de goede maatstaf, de insteek zou toch moeten zijn dat data waarde toevoegt.

Duiding geven aan data is essentieel 

Erg verfrissend ook was de presentatie gegeven door FrieslandCampina. Ashkan Roshanayi sprak erg open over de inzet van data binnen het wereldconcern, waarbij (online) data belangrijke inzichten heeft gegeven voor een strategische inzet van offline mediainzet in Vietnam om zo een tamelijk onberoerde markt te bereiken. Hierbij werd benadrukt dat lokale, specialistische kennis van essentieel belang was voor een goede uitvoering, data zonder context is immers niets waard. Bij de presentatie van Building Blocks werd eenzelfde stelling ingenomen: AI en mensen zijn collega’s, geen substituten.

As I talk with companies about digital transformation, the far biggest challenges they face are cultural, not technical.

Bovenstaande quote komt van Doug Cutting, founder van Hadoop. Dit is een onderwerp dat tijdens de Expo vaker terugkwam.

Op het juiste spoor

Zo ook bij NS, die toe wil naar een data gedreven maintenance organisatie gezien de toenemende drukte op het spoor. Het uitvallen van één enkele trein heeft vaak effect op vele treinritten. Hierdoor kan veel winst worden behaald wanneer onderdelen met een hoge kans op defecten worden vervangen voordat deze tot problemen op het spoor leiden. De NS geeft aan dat het fundament voor procesinnovatie op basis van data gedreven applicaties inmiddels staat en dat inmiddels enkele mooie successen zijn behaald. De grootste uitdagingen waren niet technisch van aard, maar lagen voornamelijk bij de implementatie binnen de organisatie. Oplossingen waren soms te ambitieus en riepen veel weerstand op. De belangrijkste take-outs zijn dat implementatie stap voor stap moet plaatsvinden en dat de focus te allen tijde gericht moet zijn op concrete en ‘toepasbare’ toepassingen

Klaar voor de volgende stap

Dan terug naar de titel: is data nog altijd de toekomst, of zijn we inmiddels gearriveerd? Een conclusie die zeker kan worden getrokken is dat veel bedrijven een basis hebben gelegd om een meer datagedreven organisatie te worden, de juiste mensen en kennis zijn in huis gehaald en deze afdelingen zijn een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. De grootste uitdaging op dit moment lijkt een culturele te zijn. De verantwoordelijke afdelingen zijn klaar voor een volgende stap, maar de rest van de organisatie moet hier nog aan wennen.

Binnen het medialandschap is de boodschap inmiddels ook wel duidelijk. Wij informeren onze klanten gedetailleerd over het verloop van mediacampagnes met behulp van inzet van dashboards: de resultaten van de Facebook uitingen van gisteren zijn vandaag al beschikbaar in heldere visualisaties. Dit biedt enerzijds transparantie voor onze klanten en geeft anderzijds informatie om een campagne tijdig bij te kunnen sturen, waardoor data direct waarde toevoegt. De zoektocht naar nieuwe toepassingen gaat ook hier continue door om iedere mediastrategie verder te optimaliseren.

ZIGT Mediabureau, Michiel Aarts en Koen Hartog