Hoe ga je om met de inhoud van je advertentie in deze tijd?
01-05-2020

Corona in je advertentie of niet:
Hoe ga je om met de inhoud van je advertentie in deze tijd?

DVJ Insights heeft een interessante analyse gemaakt naar de impact van de coronacrisis op de percepties en het gedrag van mensen. Zij onderzochten meer dan 100 verschillende TV en online video advertenties in drie markten en keken naar de bereidheid om te kijken en de impact van de advertentie (in hoeverre onthoudt men bijvoorbeeld het merk en de boodschap?).

Een reden om de coronacrisis in je advertenties te betrekken is om meer aandacht en of betrokkenheid te genereren. We kunnen stellen dat wanneer een bepaald onderwerp veel aandacht trekt, advertenties met dat onderwerp ook meer aandacht krijgen. Betrokkenheid en aandacht zijn belangrijk om op te vallen, en wanneer advertenties dit niet voldoende doen, gaat veel advertentiegeld verloren. DVJ Insights indexeerde het aandachtsniveau van TV en online video advertenties gericht op corona tegenover advertenties zonder een focus op corona:

Zo zien we dat advertenties met een focus op corona meer aandacht trekken dan reguliere advertenties. Online is het lastiger om de aandacht vast te houden, hier zien we dan ook dat het moeilijker is om online de aandacht te trekken met een aan corona gerelateerde advertentie. Dit komt met name door de tijd die mensen besteden aan het bekijken van online advertenties. Deze ligt beduidend lager in vergelijking met bijvoorbeeld televisiecommercials en de kans dat je merk of boodschap dan goed over komt, is lager.

DVJ Insights keek ook naar relevantie, algehele likeability en de impressie van het merk. Over het algemeen zijn corona-advertenties aantrekkelijker en relevanter dan gewone advertenties. Ook leiden ze tot een positievere indruk van het merk en wekken ze meer interesse in het merk. Wanneer adverteerders inspelen op de huidige stemming van de consument, krijgt men een betere indruk van het merk.

DVJ insights stelt dat het wel belangrijk is om de houdbaarheidsdatum van het onderwerp in de gaten te houden. In het geval van de coronacrisis is er al een afname te zien in de mate van belangstelling in het onderwerp. Dit maakt het ook minder relevant. Men krijgt daarnaast ook weer behoefte aan ‘normaal’ nieuws.

De impact van de advertenties hangt samen met de positie van het merk en de boodschap in het geheugen van de consument. Om dat te meten is gevraagd naar merk- en boodschapherinnering. Waar de op corona gerichte advertenties meer aandacht krijgen en zorgen voor een positiever beeld over het merk, scoren ze qua impact gelijk aan normale TV en online video advertenties.

Een belangrijke les is dus dat bestaande advertenties, die voorheen al goed waren, nog steeds goed zijn, ook in crisistijd. Daarnaast kun je best de focus op corona leggen in je advertentie, maar zorg dan wel dat deze goed aansluit bij de situatie en het huidige sentiment.

Bron: DVJ Insights https://www.dvj-insights.com/nl/moeten-we-onze-advertenties-aanpassen/