Daling van oplage publieksbladen zwakt af
16-09-2014

Lees jij ze nog?
Daling van oplage publieksbladen zwakt af

Het aantal advertentiedragende publieksbladen neemt, sinds de start van de crisis in 2008, steeds verder af. Op dit moment lijkt de daling zich te stabiliseren op het niveau van voor de crisis, zie grafiek. Dit is waarschijnlijk te danken aan het feit dat veel grote uitgevers zijn gefuseerd en minder rendabele titels, vooral in de huis-aan-huisbladen, zijn afgestoten. Ook alle wijzigingen bij Sanoma zullen bijgedragen hebben aan deze stabilisering.

Daling publieke dagbladen

De uitgevers moeten, doordat er steeds minder advertenties geplaatst worden, iets verzinnen om hun adverteerders te behouden. Tegenwoordig worden er steeds meer out-of-home media ingekocht door de uitgevers, en ze maken het voor de adverteerders mogelijk om hun advertenties via digitale kanalen of middelen in te zetten, vaak in digitale edities van print media of via near field communication.