De effectiviteit en toekomst van mobiel adverteren
07-03-2014

Onderzoek
De effectiviteit en toekomst van mobiel adverteren

Op 20 februari publiceerde BBC World News een onderzoek naar de effectiviteit van mobiel adverteren. Het onderzoek maakt een vergelijking tussen het effect van mobiel adverteren op de ‘standaard’ consument en consumenten uit hoge welstandsklassen (bovenste 20% inkomen).

Het onderzoek,  wereldwijd uitgevoerd onder 6.000 respondenten, laat zien dat mobiel adverteren twee keer effectiever is dan display advertising via de desktop. Voor ‘welvarende’ consumenten is mobiel adverteren zelfs vier keer zo effectief; er is een stijging zichtbaar in zowel advertentie bewustwording als koopintentie. Daarbij worden adverteerders die mobiel adverteren als moderner en dynamischer beoordeeld door de respondenten.

Naast de effectiviteit van mobiel adverteren maakt het onderzoek het verschil in applicatiegebruik inzichtelijk. Zo zijn nieuwsapplicaties de meest gebruikte mobiele applicaties onder consumenten uit hoge welstandsklassen. De ‘standaard’ consument geeft daarentegen meer de voorkeur aan sociale media applicaties. Als consumenten mogen kiezen tussen een applicatie of een mobiele website kiest 85% een mobiele applicatie boven een mobiele website.

Mobiel adverteren wordt dus als effectiever beschouwd dan adverteren via desktop. Maar wat wordt de toekomst van mobiel adverteren? Als we kijken naar de mobiele trends gaat native advertising steeds meer groeien als advertentiemogelijkheid binnen het sociale media landschap. Native advertising op sociale media gaat hoofdzakelijk om adverteren binnen de persoonlijke timeline van de consument in de look en feel van een social platform. Met producten als de sponsored stories op Facebook en de promoted Tweets op Twitter wordt al een groot aandeel van het huidige (mobiele) budget aan native advertising besteedt. Maar met de opkomst van visueel gedreven sociale media als Instagram en Snapchat wordt dit bestedingsaandeel steeds groter.  De komende tijd kan worden verwacht dat sociale media als Instagram en Snapchat steeds slimmere manieren gaan vinden om native advertising te kunnen verweven in de content die zij aanbieden. En de adverteerders zullen zeker geïnteresseerd zijn, want voor mobiel geldt: “één beeld zegt meer dan duizend woorden”.

Het bestedingsaandeel van location based adverteren, waarbij consumenten lokaal getarget worden door locatie data die smartphones afgeven, zal volgens insiders de komende jaren tevens een sterke groei doormaken.

Mobiel adverteren kan dus als effectiever worden beschouwd dan adverteren via desktop. Voor de welvarende consument werkt het zelfs beter dan voor de ‘standaard’ consument. De hogere effectiviteit van mobiel adverteren valt daarentegen wel te nuanceren door de fors lagere concurrentie op mobiel; het aantal uitgeleverde impressies op desktop is nog steeds vele malen hoger dan op mobiel, waardoor de uiting gemakkelijk als effectiever beschouwd kan worden. Daarbij kan location based, visueel gedreven, native content als een belangrijke pijler voor de toekomst worden beschouwd. De data gepresenteerd in dit artikel gelden dan niet specifiek voor de Nederlandse markt, maar geven zeker een goed beeld van wat Nederland te wachten staat.

Bron: BBC World News, Emerce