De Grote Vriendelijke (?) Radioreus
22-07-2016

Nieuw radiobedrijf
De Grote Vriendelijke (?) Radioreus

Er is vandaag meer duidelijkheid omtrent het nieuwe radiobedrijf dat wordt opgezet vanuit Talpa en TMG. Hierin worden 538, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica ondergebracht. Sky Radio en Radio Veronica, maar ook Radio 10 zullen verhuizen naar Hilversum en trekken in het pand waar nu ook 538 en One Media Sales in gevestigd zijn. Slam FM verhuist naar Naarden en trekt in bij 100%NL.

De spotverkoop van Sky Radio en Radio Veronica zal per 1 januari 2017 worden gedaan door One Media Sales. Op basis van de meest recente luistercijfers hebben de bij OMS aangesloten zenders gecombineerd een marktaandeel van 47,9% op de doelgroep 20-49 en 39,2% op de doelgroep 10+. Het grootste deel van dit aandeel binnen OMS wordt behaald door de vier zenders uit het nieuwe radiobedrijf van Talpa en TMG met 40,3% aandeel op 20-49 en 31,9% op 10+.

Classic FM gaat niet op in het nieuwe radiobedrijf en het is nog niet duidelijk hoe de huisvesting en sales van de zender er straks uit gaat zien. Hiervoor worden momenteel meerdere scenario’s gemaakt, aldus Tijmen Bos, algemeen directeur van Sky Radio Group.

Voor het personeel van de huidige radiobedrijven is nog niet geheel duidelijk wat de persoonlijke gevolgen zijn en of iedereen meegaat naar het nieuwe radiobedrijf en One Media Sales. Eerst wordt het voorstel voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van TMG en moet nog worden afgewacht of ook bevoegde toezichthouders hier nog iets over te zeggen hebben.

Hoewel er nog geen enkele duidelijkheid is over commerciële gevolgen, is onze verwachting wel dat deze samenvoeging zou kunnen leiden tot prijsstijgingen. Niet zo zeer als veel van de One Media Sales zenders in een radioplan worden opgenomen, maar wel bij plannen waar slechts één of twee zenders uit het OMS pakket wenselijk zijn. OMS zal hogere budgetaandelen nastreven van adverteerders om deze prijsstijgingen te ontlopen. Echter is dit geen garantie. De start van One Media Sales in 2014 leidde destijds juist tot een prijsdaling, alleen wordt One Media Sales nu wel echt groot. Qua zenderaandelen op de doelgroep 20-49 wordt OMS hiermee ruim 2x zo groot als het tweede saleshouse in Nederland: de STER.

De verwachting is dat na de zomer de eerste echte organisatiecontouren van het nieuwe radiobedrijf zichtbaar zullen worden.

Mediabureau ZIGT, Lise Donkersloot en Rogier Bruggeman

Rogier Bruggeman
Rogier Bruggeman
CEO