De invloed van de lockdown op media
28-07-2020

Tweede kwartaal van 2020
De invloed van de lockdown op media

De afgelopen maanden waren roerige tijden, wat terug te zien is in de bruto mediabestedingen van Nielsen.

De ingang van de intelligente lockdown in maart en de versoepeling van de Corona maatregelen in juni hebben ervoor gezorgd dat de bruto mediabestedingen onverwachte stijgingen en dalingen laten zien in het tweede kwartaal van 2020.

Normaal gezien is er een sterke stijging in het tweede kwartaal van de bruto mediabestedingen, terwijl dit jaar bedrijven massaal hun campagnes terugtrokken en er nu een sterke daling te zien is.

Vergeleken met het eerste en tweede kwartaal in 2019 is de eerste sterke daling te zien in maart 2020, met 16%. In deze maand begon de intelligente lockdown en trokken de eerste bedrijven hun campagnes terug. De grootste daling is te zien in april, met een verschil van 29% ten opzichte van 2019. In mei neemt de daling lichtelijk af met 24% en in juni is de daling afgenomen tot 10%.

Per mediumtype

In onderstaande grafiek zijn de bruto mediabestedingen in 2020 per mediumtype per maand te zien. De mediumtypen die in april het zwaarst zijn gedaald ten opzichte van maart zijn de mediumtypes Out-of-Home en Bioscoop. Bioscoop is in april met 100% gedaald en in mei waren er zelfs geen bruto mediabestedingen. Het andere mediumtype wat het zwaar te verduren heeft is Out-of-Home, hier zijn de bruto mediabestedingen in april met 45% gedaald. De kleinste dalingen zijn te zien bij het mediumtype TV met 8% en Radio met een kleine daling van 9%. Het enige mediumtype waarbij juist een stijging te zien is, in het tweede kwartaal, is Internet. In april zijn de bruto mediabestedingen hierbij met maar liefst 124% gestegen ten opzichte van de vorige maand. Ook in mei en juni is er een constante stijging te zien bij Internet.

In de afgelopen maanden mei en juni zijn er bij de meeste mediumtypes alweer lichte stijgingen te zien. Een mogelijke verklaring kan zijn dat per 1 juni versoepelingen doorgevoerd werden met betrekking tot de maatregelen. Echter blijft er onzekerheid bij adverteerders en wordt een tweede (intelligente) lockdown in het najaar nog niet uitgesloten.

Bron: Nielsen: Bruto Mediabestedingen per mediumtype per maand – Januari t/m juni 2020. N.B. De online bestedingen worden niet volledig geregistreerd en dienen daarom ook als indicatie beschouwd te worden.