Adidas gaat van minimaal TV naar maximaal online
24-03-2017

Geen TV maar OLV
Adidas gaat van minimaal TV naar maximaal online

De verwachting is, van zowel Adidas als andere bedrijven, dat er nog velen volgen. Waarom wordt deze keuze gemaakt door Adidas en waarom zullen andere bedrijven volgen? Laten we eens kijken naar verschillende afwegingen.

Feit of fabel: Met TV bereik je alleen ouderen

Zoals in het artikel in De Volkskrant staat: “Als eerste grote merk stopt Adidas met adverteren op televisie”. Dit omdat ze hun jonge doelgroep niet meer op TV kunnen bereiken. Het is algemeen bekend dat de kijktijd al jaren daalt, het hardst onder de doelgroep jonger dan 25 jaar. Bij RTL, STER en SBS kan om deze reden beperkter worden ingekocht op jongere doelgroepen. Natuurlijk bereik je met TV de oudere doelgroep beter. Maar om dit in perspectief te plaatsen, binnen de doelgroep 20-34 worden nog steeds 271.000 personen bereikt (Bron: SKO).

Feit of fabel: Alleen met online bereik je de jongere doelgroep

Daar verschillen de meningen over. Uiteraard is de doelgroep beter online te vinden. Echter hoeft dit niet te betekenen dat alles online wordt ingezet. Media inzet is afhankelijk van de doelstellingen die een bedrijf voor ogen heeft. TV is een uitstekend middel om awareness te creëren. Mocht een bedrijf alsnog awareness willen creëren voor een jonge doelgroep is dan ook TV nog altijd een uitstekende basis voor bereik, impact en content. Zeker in combinatie met online. Wel is op TV meer waste wanneer op de jongere doelgroep ingekocht wordt en kan het bereik dat op TV wordt behaald niet worden vergeleken middels online inzet.

Waarom roept Adidas hard dat het geen TV meer inzet?

Is het zo verrassend dat Adidas niet meer op TV adverteert? Eigenlijk niet. Adidas heeft in 2015 28 GRP’s ingezet, in 2016 waren dit nog maar 20 GRP’s (Bron: SKO, doelgroep 13+). De overstap maken naar volledig online is dan niet al te groot waarbij kan worden afgevraagd of Adidas de switch naar alleen online ook echt gaat merken. Maar waarom roept Adidas dan zo hard dat het stopt met TV-reclames? Geen nieuws, is groot nieuws.

Mediabureau ZIGT, Danielle Crombeen