Het is tijd, voor een goede vertegenwoordiging van meer dan 300.000 collega’s!
03-04-2020

Lieve vakbroeders,
Het is tijd, voor een goede vertegenwoordiging van meer dan 300.000 collega’s!

Lief vakgebied, wij ervaren met elkaar lastige tijden. De reclamebranche als geheel staat onder druk als gevolg van de sluiting van onze fysieke bedrijven vanuit veiligheidswegen, automatisch treedt hier dan omzet verlies op. Ook onze klanten worden geraakt door het virus, negatief maar ook positief.

Iedere beweging of recessie kent ook winnaars. De communicatie tussen mensen onderling, maar ook tussen bedrijven en merken verandert in een rap tempo. Er worden andere manieren van werk geïntroduceerd of voor het echt getest. Als ondernemer kan ik hiervan genieten. Verandering geeft hoge mate van beweging en dan is het aan ons, samen met onze klanten en leveranciers, daar met een open blik kansen in te zien ontdekken. Want als er een branche in Nederland in tweede instantie vitaal is voor Nederland dan is het de reclamebranche: Wij starten Nederland weer op!

Elimineren van de vertragende onderdelen

Zelf ben ik lid van een branche, maar niet alles uit deze branche hoeft voor mij te overleven. Sterker nog, het is tijd om overbodige, onzinnige en vertragende onderdelen te elimineren en deze te vervangen door verbeteringen die al lang in de lucht hangen en nu echt doorgevoerd kunnen worden. Wat ik graag met jullie samen wil aanpakken is de vertegenwoordiging in de brancheverenigingen! 326.000 collega’s en 32 miljard omzet bijdrage aan de Nederlandse economie (bron: CBS) vraagt om een betere vertegenwoordiging.

Veel van onze brancheverenigingen, op het gebied van media, creatie, techniek en onderzoek, stammen af uit de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. Sporadisch zagen we een kleine fusie en er werd zelfs heel soms een branchevereniging opgeheven, maar de stappen zijn te klein en vooral te langzaam. Onze industrie internationaliseert, professionaliseert en consolideert. Een bureaudirecteur was vroeger lid van één vereniging. Nu ben je als bureaudirecteur, uitgever of marketeer genoodzaakt om lid te zijn van gemiddeld vijf brancheverenigingen en concurreren wij als branche met accountants en ICT bedrijven. De relatie met de politiek, academische wereld en het bedrijfsleven is in de reclamebranche hopeloos versplinterd, terwijl dit zoveel beter kan. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar als man van de praktijk zeg ik: Laten we kijken hoe we versneld een   “reclame branchevereniging” op kunnen richten met een goede vertegenwoordiging van creatie, media, onderzoek en techniek. En daarmee afscheid nemen van de VEA, PMA, MOA, SWOCC, BVA, SAN, EFFIE, IAB, MWG, SAN, RAB, Screenforce, NOTU, DDMA, MMA, NDP, Nut van reclame!, Reclame code, SIRE, ADCN, etc.

Voordelen; Opleidingen, politiek, cultuur, beïnvloeding, investeringen

Een zeer beperkte opsomming van de voordelen van één brancheorganisatie die reclame in zijn geheel vertegenwoordigd is makkelijk te geven.

Ten eerste denk ik aan het opleiden en opleidingen gericht op toppers die in onze industrie willen werken. Hogescholen, universiteiten en vervolgopleidingen hebben één adres. Zelfs de agenda van congressen en prijzenfestivals kan hierdoor goed op elkaar worden afgestemd.

Ten tweede hebben sommige branches een veel betere ingang bij de politiek en de board van de grote bedrijven in de Nederlandse markt. Door te spreken via minder monden, het breder te dragen, wordt de stem krachtiger.

Een derde punt is ‘cultuur’. De uniciteit van ons vak is zeer groot, ik durf zelfs te stellen dat onze branche de coolste branche is die er is. Het is niet voor niets dat wij attractief zijn voor de meeste ondernemende mensen uit onze samenleving, hier gebeurt het. Het waarborgen van deze cultuur hoort sterkt vertegenwoordigd en uitgedragen te worden.

Punt vier, natuurlijk beïnvloeden wij de consument, dat is ons vak. Sterker nog hier doen wij enorme investeringen voor op het gebied van toegepaste creatie voor media, CRM systemen, mobile of bredere techniek. Zelfregulering wordt dan belangrijk.

En last but not least; Ons vakgebied doet gigantische investeringen. Zo kost het nieuwe mediabereik onderzoek TMAM miljoenen per jaar. De totstandkoming hiervan vergt gemeenschappelijke uitgangspunten die beter vooraf kunnen worden gesteld dan tijdens de wedstrijd.

Uitnodiging en handreiking, Beste reclame-industrie. Praat met me mee, vlieg over je eigen schaduw en kijk wat er zou kunnen staan. Ik zie een branche die zoveel sterker kan worden met een branche- organisatie die ons successen gaat opleveren en er staat als de volgende crisis zich meldt.

Joost Istha, werkzaam in de reclame.