Hoog tijd voor Media:tijd
02-05-2019

Jongeren besteden de meeste mediatijd aan hun smartphones, gevolgd door TV
Hoog tijd voor Media:tijd

Hoeveel tijd besteden we per dag aan filmpjes kijken op onze smartphone? Hoeveel mensen luisteren er dagelijks naar digitale radio via hun TV? En hoe zit het eigenlijk met media-multitasken? En de verschillen tussen jongeren en ouderen? Media:tijd geeft het antwoord op al deze brandende vragen.

Vorige week zijn in het Tolhuis de resultaten van Media:Tijd 2018 gepresenteerd. Media:Tijd is een tijdsbestedingsonderzoek dat informatie geeft over het mediagebruik in Nederland op basis van een dagboekmeting. Dit onderzoek is in het najaar van 2018 door onderzoeksbureau GfK uitgevoerd in opdracht van het SCP en de JIC’s NLO, NOM, SKO en PMA. Door de herhaling van de meting en de gekozen opzet kan Media:Tijd inzicht geven in trends en in de verhoudingen en het gebruik van media in relatie tot elkaar. Eindelijk hebben we weer een nieuwe batch met data over mediagebruik en gedrag. De laatste versie dateerde van 2015, en met het rap veranderende medialandschap, konden wel weer wat verse cijfers gebruiken.

Welnu, in het kort, de feiten:

  • Per dag besteden we gemiddeld 8:49 uur aan slapen/rusten
  • Per dag besteden we gemiddeld 3:16 uur aan (single tasking) media
  • Als we kijken naar zowel single- als multitasking media, besteden we maar liefst 8 uur en 23 minuten aan media.
  • De media activiteiten waar het meeste tijd aan besteed wordt zijn kijken en luisteren.

Door de dag heen gezien ziet de ‘mediadag’ van de gemiddelde Nederlander 13+ er zo uit:

Al met al zijn er kleine verschillen te zien met het mediagebruik in 2015 en 2013 wanneer we kijken naar de activiteiten ‘kijken’, ‘lezen’, ‘luisteren’ en ‘communiceren’.

Activiteiten 2013 2015 2018
Bestedingstijd gem. per dag (h:mm) Bestedingstijd gem. per dag (h:mm) Bestedingstijd gem. per dag (h:mm)
Kijken 3:00 3:04 3:05
Luisteren 2:48 2:42 2:32
Communiceren 1:05 1:06 1:04
Lezen 0:46 0:43 0:42
Overig internet 0:20 0:18 0:17

Wanneer we echter inzoomen op de devices waarop deze activiteiten plaatsvinden zien we grotere verschuivingen:

Zo zie je maar, deze verse data was hard nodig. We zien nu dat de opkomst van mobiel is nog steeds in volle gang is, maar ook dat de ‘TV is dood’-discussie ontkracht wordt. Wanneer we echter inzoomen op doelgroepen dan krijgen we een heel ander beeld te zien. Met name in de jongere doelgroepen is een fikse verschuiving in gebruik van de devices te zien. Als we kijken naar het verschil tussen doelgroepen (in dit geval naar de extremen: 13-24 jaar versus 65+) sla je bijna stijl achterover. Of niet, want eigenlijk was dit exact wat wij al verwachtten. Kijk en huiver:

Opvallend is met name het verschil in mediagebruik op TV’s, vaste radio’s, mobiele telefoons, en papier. Jongeren besteden de meeste mediatijd aan hun smartphones, gevolgd door good old TV. Ouderen daarentegen spenderen meer dan een halve werkdag per dag aan het TV-scherm.

Kortom: Media:tijd biedt ons weer een grote bak aan informatie, waar we nog veel uit kunnen halen wat betreft doelgroepen en devices.

Bron: Media:Tijd 2018, GfK in opdracht van SCP, NLO, NOM, SKO & PMA.

Mediabureau ZIGT, Merel Tukker.