Huis-aan-huis krant geen verloren medium
23-12-2016

Bereiksonderzoek NOM
Huis-aan-huis krant geen verloren medium

In november heeft het NOM voor de tweede keer het bereiksonderzoek naar huis-aan-huis kranten gepubliceerd. Er zijn er zes grote uitgevers die hebben meegewerkt: BDU Media, Boom uitgevers Nieuwsmedia, Concentra Media Nederland, Holland media combinatie, NDC mediagroep en De Persgroep Nederland. Uiteraard is ZIGT ook in de cijfers gedoken, onderstaand een update van de resultaten.

De resultaten van deze editie zijn opvallend positief ondanks dat het totaalbereik met 2% is gedaald ten opzichte van de eerste editie uit 2014. Uit de resultaten is gebleken dat de HAH-krant een totaalbereik behaalt van 89% in Nederland. Dit omvat alle personen die weleens een huis-aan-huiskrant hebben gelezen of ingelezen.

In het onderzoek worden HAH-kranten net als TV, gezien als een massamedium (hiermee bedoelen zij HAH-kranten in de breedste zin van het woord). Echter is dit een relatief begrip en kan het eerder gezien worden als een ‘lokaal’ massamedium. Niet in elke regio wordt een HAH-krant even goed gelezen, vooral in de sterk stedelijke gebieden is de leesintensiteit lager.

Het aantal personen dat wekelijks een HAH-krant leest, is ruim 8 miljoen Nederlanders, wat resulteert in een gemiddeld bereik van 62%. Opvallend is dat binnen deze groep ook mensen met een nee/nee sticker vallen. Ondanks dat 3% een nee/nee sticker heeft, kan een HAH-krant worden verkregen via derden, denk aan vrienden of familie. In vergelijking met de eerste editie is het gemiddelde bereik gelijk gebleven. Ook wordt veel nieuws tegenwoordig online gelezen, toch blijft de HAH-krant een medium wat standvastig op papier wordt gelezen. Er is dan ook geen stijging te zien in het aantal lezers van de digitale HAH-krant. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Onder de HAH-krant lezers let maar liefst 70% op aanbiedingen van winkeliers. Als we dit vergelijken met een ander mediumtype, bijvoorbeeld dagbladen, zien we dat de aandacht voor reclame bij HAH-kranten een stuk hoger ligt.

NOM Doelgroepmonitor 2015II – 2016I

De aandacht voor advertenties ligt bij de HAH-lezers het hoogst bij Supermarkten/kruideniers advertenties, namelijk 85%. Bij lezers van HAH ligt dit maar liefst 6% hoger, ten opzichte van alle Nederlanders. In onderstaande tabel is een overzicht te zien van de aandacht van de advertenties per productgroep.

Het ziet er naar uit dat HAH nog in het vizier blijft als mediumtype. Het blijft een belangrijk onderdeel in communicatie voor retailers, voornamelijk ‘lokale’ supermarkten/kruideniers. Met de continue verschuivingen in het medialandschap, zijn we benieuwd wat de toekomst zal brengen voor de HAH-kranten.

Mediabureau ZIGT, Lousa Hsu