Lege schermen op NS stations
13-12-2019

Station gepasseerd
Lege schermen op NS stations

De laatste grote gebeurtenis dit jaar in het Out of Home landschap is het (al dan niet tijdelijk) wegvallen van de digitale objecten op de NS stations van Nederland. Voorheen werden deze schermen geëxploiteerd door zowel Exterion Media (digitale abri’s) als Ocean Outdoor (digitale billboards, voorheen van Ngage Media). Aanleiding voor deze situatie is dat JCDecaux de huidige concessie heeft aangevochten bij de rechtbank in Arnhem, omdat zij van mening waren dat de manier hoe deze concessie tot stand was niet geheel volgens de regels was gegaan.

Als gevolg hierop heeft de rechtbank in Arnhem geoordeeld dat dat alle schermen op de NS stations behorende tot Exterion Media op zwart moesten, met ingang van 2 december 2019. De schermen behorende tot Ngage Media mogen nog in de maand december reeds ingekochte commercials laten draaien, en gaan aan met ingang van 1 januari 2020 op zwart.

Dit besluit heeft als gevolg dat er voor onbepaalde tijd geen commerciële reclame kan worden vertoond op de digitale abri’s en billboards op de NS stations totdat bepaald is welke partij deze schermen mag gaan verkopen (ook wel bekend als concessie). Momenteel beraadt de NS zich over hoe zij de concessie willen gaan invullen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de NS zelf de exploitatie van de schermen op zich neemt, of dat er een nieuwe aanbesteding zal worden uitgeschreven. De verwachting is dat het nog enige tijd zal duren eer daar een besluit over is genomen.

Uiteraard heeft dit een grote impact voor adverteerders, aangezien met de NS stations een groot deel van het land in één keer bereikt kon worden door middel van Digital Out of Home. Desondanks zijn er nog andere alternatieven tot het bereiken van de doelgroep reizigers. Hoe dit ingevuld kan worden, moet per adverteerder bekeken worden en is ook afhankelijk van de doelstellingen van de campagne. Dit is maatwerk waar wij graag bij helpen.

Uiteraard zullen wij jullie van de laatste ontwikkelingen op dit gebied op de hoogte blijven houden, dus houd onze website in de gaten voor de laatste artikelen op het gebied van (Digital) Out of Home, en andere mediumtypes.