Lezers blijven print magazines waarderen
28-05-2020

Love story
Lezers blijven print magazines waarderen

De NOM Print- en Doelgroep Monitor 2020 (NPDM) is alweer een kleine maand geleden gepubliceerd door NOM. Het jaarlijks uitgevoerde bereiksonderzoek combineert uitgebreide doelgroepdata uit de NOM Doelgroep Monitor onder andere met data over leesgedrag uit de NOM Print Monitor. Het onderzoek wordt binnen ZIGT veelvuldig gebruikt om inzichten te vergaren over doelgroepen en hun (media)gedrag.

Om het leesgedrag van verschillende doelgroepen in kaart te brengen wordt de NOM Print Monitor geraadpleegd. Dit is het bereiksonderzoek onder landelijke- en regionale dagbladen en een groot aantal magazines, wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. De gegevens over het lezen van media worden gekoppeld aan de gegevens van de NOM Doelgroep Monitor, waarin het consumentengedrag van Nederlanders wordt vastgelegd. Ook in 2020 heeft NOM de Print Monitor weer gepubliceerd.

Voor de NPDM 2020 werden ruim 17.000 respondenten (representatief voor alle Nederlanders van 13 jaar en ouder) ondervraagd over hun mediagedrag en specifieker over het lezen van o.a. dagbladen en tijdschriften. 39,2% daarvan leest wel eens een dagblad: dat zijn bijna zes miljoen Nederlanders van 13 jaar en ouder. Met een gemiddeld bereik van 8,2%, heeft het AD het grootste bereik van de landelijke dagbladen, gevolgd door de Telegraaf met een bereik van 7,7%. 2,8 miljoen mensen (19,5% van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder) leest wel eens een regionaal dagblad.

Binnen dezelfde groep mensen, geeft 74,4% wel eens een magazine te lezen. Dit blijft onveranderd hoog ten opzichte van de vorige editie van de Print Monitor.

De top 5 van magazines met het grootste bereik laat ten opzichte van de vorige publicatie van de Print Monitor geen veranderingen zien:

  1. Kampioen (4,7 miljoen)
  2. Donald Duck (1,5 miljoen)
  3. Libelle (1,4 miljoen)
  4. LINDA. (1,1 miljoen)
  5. Vrouw (1 miljoen)

Bent u op zoek naar meer informatie over het leesgedrag van uw doelgroep en gegevens op titelniveau? Neem dan contact op met onze onderzoeksafdeling via teamonderzoek@zigt.nl.