Lief dagboek
05-09-2016

Nationaal Luister Onderzoek
Lief dagboek

Lief dagboek, ieder kwartier nam ik je ter hand om mijn radio luisterervaringen van dat kwartier trouw te vermelden. In het begin moest dit gebeuren door middel van het zetten van een kruisje. Dankzij de voortschrijdende techniek kon ik op een gegeven moment ook een streepje zetten. En wat bleek, als ik een streepje zette over meerdere kwartieren dan was ik sneller klaar. Zo kon ik eigenlijk hele dagen in een keer afstrepen. In het nieuwe luisteronderzoek, dat wordt aanbesteed door het NLO (Nationaal Luister Onderzoek), mag ik mijn dagboek niet meer gebruiken. Mijn telefoon of horloge gaat deze functie overnemen. “Hoort” de elektronische meter op het horloge of de telefoon een radio uitzending, dan registreert hij zender, locatie en tijdstip. Aangevuld met mijn persoonlijke data ontstaat zo een beter onderzoek dan het huidige radio onderzoek.

De methode die wordt nagestreefd is in ieder geval fijnmaziger. Daarnaast ziet NLO de toegevoegde waarde van een passieve meting waarbij de belasting van respondenten zo minimaal mogelijk is. Het herkennen en registreren van zenders vindt dan niet meer plaats door de respondent, maar door een meter en/of software. Daarnaast overweegt NLO om bij de introductie van het nieuwe luisteronderzoek in 2018 vaker te rapporteren. De NLO nodigt onderzoeksbureaus uit om een voorstel in te dienen voor de uitvoering van het nieuwe luisteronderzoek. Het streven is om begin 2017 tot een bureaukeuze te komen.

Er zijn wereldwijd genoeg landen te vinden die al langer gebruik maken van een zogenaamde “People” meter. Ook is in Nederland getest met het elektronisch meten van radio. Alle ervaringen laten een flinke daling zien van het luistergedrag. Met de komst van het nieuwe onderzoek zal het radio landschap zich opnieuw herijken. Met nog maar twee en een halve exploitant (Ster, Talpa en Q music) ligt hier helaas al een keurig scenario klaar verwachten wij.

Onze voorspellingen zijn verder:

  • Op zenderniveau (dus niet op exploitantniveau) zullen de groten minder groot worden en de kleinen groter
  • De luistertijd zal aanzienlijk dalen en het bereik zal iets toenemen
  • Het reclamebereik wordt nu zichtbaar hetgeen voorheen niet gefilterd kon worden
  • Doelgroepen die nu lastig in het radiolog panel te krijgen zijn (met name jongeren en allochtonen) zijn wellicht eerder bereid om mee te werken aan het vernieuwde onderzoek
  • Mediaplanning technisch vinden wij het nieuwe luisteronderzoek interessant omdat je radioplannen verder kunt optimaliseren
  • Wat we wel zagen in de vorige testen (met de mediawatch van GfK), is dat de blokken voor het journaal op de hele uren beter worden beluisterd, dan de rest van “het kwartier”. Dit gaat door exploitanten vermoedelijk gebruikt worden als stokpaardje, om de prijzen voor de blokken kunstmatig hoog te houden.
Joost Istha
Joost Istha
Oprichter / Ondernemer