Liliane Fonds komt met slimme corporate campagne
30-10-2014

Op eigen benen staan
Liliane Fonds komt met slimme corporate campagne

De nieuwste tv-commercial van het Liliane Fonds is vanaf deze week te bewonderen bij de publieke en regionale omroepen. De campagne, ‘Op eigen benen staan, daar tekent zij voor’, is twee weken te zien. In deze campagne ligt de focus op het vergroten van de naamsbekendheid en de propositiebekendheid. Daarnaast is het werven van (eenmalige) donateurs een belangrijke secundaire doelstelling.

Over Liliane Fonds

Het Liliane Fonds is een humanitaire organisatie zonder binding met een specifieke religie of levensovertuiging. De missie van het Liliane Fonds is bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Door het verbeteren van de levenskwaliteit kunnen deze kinderen ook later als volwassenen blijven meedoen in de samenleving.

De campagne

Liliane Fonds is een charitatieve instelling met het CBF keurmerk, waardoor zij in aanmerking komt voor charitatieve inkoop. Het nadeel van charitatieve inkoop is dat een campagne in de restzendtijd wordt ingedeeld. Commerciële campagnes hebben voorrang, waardoor er geen garantie is op uitlevering. Op advies van ZIGT is daarom gekozen voor commerciële inkoop. Het najaar is een belangrijke periode voor het Liliane Fonds met het oog op donateurswerving. Daarnaast is de campagne gericht op het verhogen van de naamsbekendheid.

Met deze twee doelstellingen in gedachte is gegarandeerde uitlevering gewenst. ZIGT heeft een gecombineerde inzet van Ster en ORN (regionale publieke zenders) geadviseerd voor de tv-campagne.

Afgelopen jaar is voor een eerdere campagne van het Liliane Fonds (‘Wat kun je doen’) ook de combinatie Ster en ORN ingezet. De resultaten hiervan in de effectmeting waren goed, de campagne liet een duidelijk effect zien op de top of mind en spontane naamsbekendheid van het Liliane Fonds.