Luisteren vanuit de auto verleden tijd?
29-10-2020

Luistergedrag van de zakelijke doelgroep
Luisteren vanuit de auto verleden tijd?

In 2020 zien we dat als gevolg van de Corona crisis meer media is geconsumeerd door de zakelijke doelgroep BtotB. Ook bij radio zien we dit terug: de luisterdichtheid op de BtoB doelgroep is lichtelijk gestegen van 13,8% in 2019 naar 14,1% in 2020. De luisterdichtheid is het gemiddelde percentage luisteraars per seconde dat naar een programma/tijdvak heeft geluisterd. Maar we kunnen dit ook aantonen door naar de luistertijd te kijken, deze is gestegen van 234 minuten per dag naar 246 minuten per dag (oftewel, een stijging van 5,1%).

Bron: NLO, januari t/m augustus 2019 versus 2020 op de BtoB doelgroep, tijdvak 06.00-24.00 uur, alle zenders.

De BtoB doelgroep was altijd goed te bereiken tijdens de spitstijdvakken in de auto. Is dit nog steeds zo of zien we een verschuiving naar meer thuis luisteren gedurende de hele dag? Aan de hand van onderstaande grafieken wordt dat duidelijk.

Bron: NLO, januari t/m augustus 2019 versus 2020 op de BtoB doelgroep, tijdvakken van 06.00 tot en met 24.00 uur, alle zenders, locaties: thuis en auto.
Bron: NLO, januari t/m augustus 2019 versus 2020 op de BtoB doelgroep, tijdvak 06.00-24.00 uur, alle zenders.

Op basis van bovenstaande grafieken zien we dat een verschuiving heeft plaatsgevonden van minder in de auto/onderweg en op werk naar meer thuis radio luisteren (een verhoging van 1,9%). Omdat men dit jaar ook minder naar werk is gegaan, zijn in die groep de luistercijfers lager uitgevallen en hetzelfde geldt voor in de auto of onderweg. In het verleden zagen we altijd enorme pieken terug in de spitstijdvakken als men in de auto zat, dit is dan ook terug te zien in 2019. In 2020 zijn deze pieken nog steeds te zien, maar is dit overall gezien gewoon minder omdat de luisterdichtheid lager is geworden. Als we kijken naar het bredere luistergedrag en daarin alle locaties meenemen, kunnen we concluderen dat de luisterdichtheid tussen 06.00-09.00 uur en 17.00-24.00 uur in 2020 is afgenomen en dat juist in het bredere tijdvak 09.00-17.00 uur een stijging te zien is.

Al met al zagen we dit natuurlijk al een beetje van tevoren aankomen, maar toch fijn om dit ook met cijfers te kunnen onderbouwen. Waar we normaliter vaak spitspakketten inkochten bij de radiozenders, zien we nu dus terug dat we dit meer los kunnen laten. Tuurlijk, de BtoB doelgroep is nog steeds te bereiken tijdens de spitstijdvakken. Echter, we kunnen niet ontkennen dat de Corona crisis invloed heeft op de mediaconsumptie van ook deze doelgroep. Het bredere tijdvak is interessanter geworden. En zeker als we kijken naar de kosten, is het het momenteel niet waard om meer te betalen voor de spitstijdvakken.

Tessa Schalk
Tessa Schalk
Media Consultant