Media-tijdsbesteding van Nederlander in kaart
30-04-2014

Heb je even?
Media-tijdsbesteding van Nederlander in kaart

Nederlanders zijn echte multitaskers: de meeste tijd die aan media wordt besteed, gaat samen met andere activiteiten. De tijd die we aan media multitasking besteden is over de jaren heen gegroeid. In 2010 bestond de mediatijd voor 19% uit multitasking en in 2010 was dit al gestegen naar 26%. In 2014 ligt dit percentage op 28%.

Bij het consumeren van media gebruikte 94% van de Nederlanders een vast apparaat. 64% gebruikte hier een mobiel apparaat voor en 44% een papieren mediadrager. Op dit punt verschillen de jongeren sterk van de ouderen: jongeren gebruiken meer mobiele apparaten en minder papieren media.

Met alle mogelijkheden die digitale devices nu bieden voor het kijken naar audiovisuele content is te verwachten dat het vaste tv-toestel wat inlevert op gebruik. Het tegendeel is waar: maar liefst 93% van de audiovisuele content wordt via een vast tv-toestel bekeken.

dagbesteding

Media: Tijd is een tijdsbestedingsonderzoek naar media-activiteiten, mediadragers en mediacontent van de Nederlandse bevolking. De algemene conclusie uit dit onderzoek luidt dat mediaconsumptie een belangrijk deel van de tijdsbesteding van Nederlanders vormt. Een greep uit de resultaten.

Gemiddeld besteden we 3 uur en 25 minuten per dag enkel en alleen aan media. Als we kijken naar media gecombineerd met andere activiteiten of media die tegelijkertijd worden gebruikt, dan komen we zelfs uit op 8 uur en 40 minuten per dag. In 2012 was dit nog ‘slechts’ 7 uur per dag.

Ook bij lezen is een soortgelijk resultaat te zien: 78% van de leestijd is toe te wijzen aan de papieren vorm, tegenover de e-readers, tablets, PC’s en laptops die elk 4% voor hun rekening nemen.

Communiceren doet men voornamelijk via de smartphone (41%). Daarna volgen de laptop (23%) en de PC (21%). Tablet en vaste telefoon worden relatief weinig gebruikt voor communicatie.

Onderstaande grafiek laat de media-activiteiten van een gemiddelde dag zien. De afzonderlijke lijnen geven aan hoeveel personen (in %) op welk moment op de dag bezig zijn met een bepaalde activiteit. Luisteren heeft een piek in de ochtend, terwijl kijken juist in de avonduren sterk toeneemt. Lezen, communiceren en internetten laten zijn meer gelijkmatig over de dag verdeeld. In vergelijking met 2012 luistert de Nederlander meer naar radio op een dag. Het percentage radio luisteren kwam toen net boven de 10% uit, in 2014 is dit boven de 20%.

mediatijd-over-de-dag

Media:Tijd zal gekoppeld worden aan de data van de afzonderlijke mediabereiksonderzoeken van NOM, NLO, SKO en DDMM, zodat het gecombineerde mediagebruik via internet, print, radio en televisie inzichtelijk kan worden gemaakt. De resultaten worden eind 2014 verwacht. Overigens heeft ZIGT toegang tot de resultaten van Media:Tijd, alsmede de gekoppelde data die eind 2014 beschikbaar komt. Met deze data kunnen wij strategie vormgeven en onderbouwen met cijfers uit diverse media-onderzoeken.

Bron: Media:Tijd