Netto mediabestedingen in 2015: € 4,62 miljard
02-06-2015

Internet, OOH en bioscoop in de lift
Netto mediabestedingen in 2015: € 4,62 miljard

De netto mediabestedingen in Nederland kwamen in 2015 met een minimale daling van 0,1% op vrijwel exact hetzelfde niveau uit als vorig jaar, namelijk € 4,62 miljard. Internet, out of home en bioscoop zagen de mediabestedingen het sterkst toenemen. Televisie sloot het jaar met een nipte plus, de overige mediumtypen hadden te maken met dalende inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte. Dit blijkt uit het Jaarrapport Netto Mediabestedingen 2015 van Nielsen.

Het beeld per mediumtype liep in 2015 sterk uiteen. Internet groeide in 2015 net als in 2012 en 2013 met ruim 8%. Het aandeel van online steeg tot bijna een derde van de totale netto mediabestedingen. Binnen internet is search het grootst, op de voet gevolgd door display advertising. Televisie is nog steeds veruit het grootste mediumtype met een aandeel van meer dan 20%.

Out of home krijgt een steeds prominentere plek in het medialandschap. Nadat de economische crisis zijn hoogtepunt had bereikt in 2009 realiseerde het mediumtype jaarlijks groei, behalve in 2013. En in de meeste jaren was die hoger dan de toename van de totale markt. In 2015 namen de bestedingen met 6,8% toe, de op één na hoogste groei in tien jaar. De digitalisering van het mediumtype en de mogelijkheden die dat biedt, lijken meteen verzilverd te worden. Bioscoop rondde die digitaliseringsslag al eerder af. In combinatie met het filmaanbod en toegenomen bezoekersaantallen stegen de mediabestedingen tot ongekende hoogte. De groei kwam in 2015 uit op 30%.

Over het algemeen is de ontwikkeling van de mediabestedingen aan radio vergelijkbaar met die van televisie. Zo niet in 2015. Waar televisie een kleine plus noteerde, was bij radio juist sprake van een behoorlijke daling van 3,5%. Bij folders namen de bestedingen met -3,7% nog iets sterker af. Bij sponsoring tenslotte was voor het vijfde jaar op rij sprake van afnemende bestedingen (-3,5%).

Joost Istha
Joost Istha
Oprichter / Ondernemer