Netto mediabestedingen stijgen flink
03-10-2014

Rise up
Netto mediabestedingen stijgen flink

In de eerste helft van 2014 zijn de netto mediabestedingen in Nederland met 3,7% gestegen. Alle mediumtypen, behalve print, lieten een zeer sterke groei zien.

De reden van deze groei is de kleine economische groei in Nederland. In de eerste zes maanden van 2014 was dit beperkt, maar Nederland presteerde wel iets beter dan het Europees gemiddelde. Voor adverteerders was dit het signaal om mediabudgetten te verhogen, resulterend in een flinke groei van de netto mediabestedingen (€ 64 miljoen).

Internet groeide het hardst met een toename van 13,6%. Vooral online display advertising groeide fors. Radio presteerde ook zeer goed en kwam uit op +8,5%. Daarnaast was er na anderhalf jaar dalende netto mediabestedingen voor tv een groei te zien van maar liefst 6,7%. Tenslotte stegen ook de netto mediabestedingen aan out of home met 3,2%.

Printmedia zagen dit half jaar het verlies verder dalen. Dagbladen moesten hier de grootste daling noteren met -13,8%. Daarnaast zagen ook de huis-aan-huis bladen (-12,9%) en de publiekstijdschriften (-10%) de advertentie-omzet flink dalen.

Netto mediabestedingen

Bron: Nielsen