Nieuw bij Facebook: De Campagneplanner
21-07-2017

Plannen maar!
Nieuw bij Facebook: De Campagneplanner

Eerder maakten wij bekend dat Facebook nu ook de Campagneplanner, een nieuwe tool binnen de Business Manager, heeft geïntroduceerd. Natuurlijk wekte dit onze interesse en zijn wij hier direct mee aan de slag gegaan. Onze bevindingen en mening hebben wij hieronder uitgewerkt.

Wat is de campagneplanner?

De campagneplanner is een tool binnen de Business Manager van Facebook. Met deze tool kun je “pakketten” opstellen waarin prognoses over bereik worden gegeven. Deze pakketten bevatten alle informatie waarmee campagnes worden opgezet, zoals frequentie, planning, doelgroep, plaatsingen, doelstellingen en advertentie-indelingen.

Mogelijkheden campagneplanner

Wanneer je een nieuw plan opstelt en alle gegevens hebt ingevoerd, wordt een overzicht opgesteld met de volgende punten:

Bereik, doelgroep en budget
Hierin zie je wat het bereik (in absolute aantallen en percentages) binnen de opgegeven doelgroep is met het beschikbare budget. Daarnaast wordt ook een tabel weergeven waarin je budgetten en/of bereik kunt afstemmen om zo eventuele bereiksdoelstellingen te kunnen optimaliseren en bij te stellen.

Frequentie per persoon
Hierin kun je terugzien hoe vaak jouw doelgroep de advertentie naar verwachting te zien krijgt. Note: Wil je een hogere/lagere frequentie, kun je dit wijzigen in het overzicht bij “frequentielimiet”.

Uitgaven per dag
Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt hoe het budget verdeeld wordt over de campagneperiode.

Plaatsingsverdeling
Hier is de verdeling tussen uitlevering op desktop en mobile uitgesplitst.

Het is met de tool ook mogelijk om diverse scenario’s (met eventueel diverse doelstellingen) op te stellen en deze met elkaar te vergelijken om het meest optimale scenario te kunnen inzetten. Zie hieronder een voorbeeld:

Wat vindt ZIGT?

De campagneplanner is een handige tool om bereiksprognoses te kunnen opstellen, maar ook dit is niet de “holy grail”. Facebook bekijkt de prestaties van voorgaande campagnes en koppelt dit aan hun eigen data, waardoor de prognoses een beter beeld geven van het te behalen bereik.

Wat hierin niet wordt meegenomen en waar Facebook heeft geen invloed op heeft, betreft het gedrag van de doelgroep. Evenals dat zij geen invloed hebben op het biedsysteem waardoor de planner geen garantie kan geven op de afgegeven prognoses. Dit is essentieel om in gedachten te houden. Daarnaast is monitoren én goed optimaliseren van groot belang om doelstellingen te behalen. De tool is met name interessant om diverse scenario’s naast elkaar te leggen om de meest optimale opzet te kunnen adviseren.

Mediabureau ZIGT, Michelle Post

Wil je meer informatie over de Campagneplanner van Facebook of advertentiemogelijkheden op de verschillende social media kanalen? Neem dan contact op met onze media afdeling