Nieuwe cijfers NOA 2015 gepresenteerd
15-04-2015

Nationaal Onderzoek Arbeidsmarktcommunicatie
Nieuwe cijfers NOA 2015 gepresenteerd

We hebben er lang op moeten wachten, maar vandaag zijn dan de nieuwe uitkomsten en cijfers van het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarktcommunicatie (NOA) gepresenteerd. Dit onderzoek zoomt in op het werkzame en werkzoekende deel van Nederland en geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe actief oriënteert de Nederlander zich op een (nieuwe) baan?
  • Via welke media en middelen oriënteert de Nederlander zich op een nieuwe baan?
  • Welke factoren vinden Nederlanders belangrijk als zij op zoek zijn naar een nieuwe baan?
  • Wat is de reis- of verhuisbereidheid van Nederlanders?
  • Op wat voor manier gebruiken Nederlanders social media als zij op zoek zijn naar een baan?

In 2015 zijn een aantal goede vernieuwingen doorgevoerd in het onderzoek. De resultaten van NOA zijn gekoppeld aan de bereiksonderzoeken NOM (print) en DDMM (DAM, online). Belangrijk voordeel voor het online deel is dat het geen verklaard gedrag meer is, maar daadwerkelijk geregistreerd gedrag. Andere wijzigingen: de doelgroep van het onderzoek is verbreed, van 18-60 naar 18-65 en ook zzp’ers zijn in deze meting ondervraagd. Daarnaast is de ‘werkgeversbarometer’ toegevoegd met hierin de vraag welke werkgevers favoriet zijn en wat voor imago zij hebben.

Leuke uitkomsten

Op dit moment is tweederde van de Nederlanders actief op zoek naar of in bepaalde mate ‘in voor’ een nieuwe baan met behoorlijke verschillen tussen branches. In 2013 gaf 72% van de mensen aan dat het moeilijk is om een nieuwe baan te vinden, in 2015 is dit percentage inmiddels gedaald naar 48%. De arbeidsmarkt wordt door werknemers dus beduidend beter ervaren. Voor werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe mensen biedt dit kansen; tegelijkertijd zullen bedrijven ook waakzaam moeten zijn en blijven om hun huidige werknemers te behouden.

In het NOA wordt ook gevraagd naar competenties. Nederlanders vinden zichzelf nauwkeurig, klantgericht en goed in samenwerken. Mannen zijn zelfverklaard innovatiever en vrouwen vinden dat ze beter kunnen plannen en organiseren. Nederlanders zijn vooral op zoek naar balans tussen werk en privé. Voornamelijk hoger opgeleiden geven dit aan. Baanzekerheid is daarna zeer belangrijk. Jongeren geven bovengemiddeld voorkeur aan een vastomlijnd carrièrepad. Mensen tussen de 35-44 jaar vinden alle gegeven statements belangrijk, behalve maatschappelijke relevantie, terwijl 45+’ers dit juist wel belangrijk vinden. De hoogte van het salaris vindt iedereen belangrijk, mannen willen daarnaast ook graag een auto van de zaak, terwijl vrouwen liever parttime willen (kunnen) werken. Allemaal inzichten die idealiter deel uitmaken van de inhoudelijke communicatie met potentieel nieuwe collega’s en in campagnes gericht op employer branding.

Nieuwe inzichten

Met deze cijfers zijn wij bij ZIGT weer helemaal op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in relatie tot media en middelen. Hiermee kunnen wij onze adviezen voor arbeidsmarktcampagnes (weer) goed en up-to-date onderbouwen. Jammer is dat de koppeling tussen NOM en DDMM niet volledig uitgevoerd is waardoor enkele grote en meerdere kleine mediapartijen niet vertegenwoordigd zijn. Zo ontbreken bijvoorbeeld sites als Nu.nl en Marktplaats.nl. Voor directe werving (vacatures) niet voor de hand liggend, maar voor het bouwen van een werkgeversmerk waarbij je je meestal richt op de latent zoekende en veruit het grootste deel van je doelgroep, wel van groot belang. Wij vinden dit een gemiste kans en hopen dat we NOA nog kunnen verleiden tot een aanpassing op dit punt. Zonder een volledige koppeling biedt het NOA geen waarheidsgetrouw beeld van het normale mediagedrag van potentiële werknemers.

Meer weten over arbeidsmarktcommunicatie (onderzoek)? Neem contact op met ZIGT.

Mediabureau ZIGT, Isabelle Timmermans en Matthea van der Veen