NPO 3FM: De daling zet door
22-03-2016

Radio luistercijfers
NPO 3FM: De daling zet door

Vandaag zijn de luistercijfers over de periode januari-februari 2016 gepubliceerd en dit is alles behalve positief voor NPO 3FM. We zien, vergeleken met de luistercijfers van een jaar geleden (januari-februari 2015), een fikse daling van maar liefst 23% in marktaandeel.

Doelgroep jan-feb 2016 jan-feb 2015 Daling (%)
10+ 6,9 9 -23%
Man 10+ 7,2 9,5 -24%
Vrouw 10+ 6,5 8,5 -24%
10 - 19 jr 8,9 12,5 -29%
20 - 34 jr 13,6 18,8 -28%
20 - 49 jr 11,7 14,9 -21%
65+ 0,7 0,9 -22%
Boodschappers met kind 0 - 17 jr 10,2 13,8 -26%

Tabel 1: Marktaandeel 3FM (%)

Bovenstaande tabel toont dat de grootste daling in de doelgroep 10-19 en 20-34 jaar zit. Dit is opvallend gezien de doelstelling van de zender om te verjongen met een focus op 20-34 jaar. Ook als we de gemiddelde leeftijd van de luisteraar in beide periodes met elkaar vergelijken zien we dat deze, tegen de doelstelling van NPO 3FM in, juist ouder is geworden: 37 jaar in jan-feb 2015 en 39 jaar in jan-feb 2016.

Op programmaniveau zien we op maandag t/m vrijdag de sterkste daling bij 3voor12 Radio (in periode jan-feb 2016 tussen 21:00-24:00 uur en in periode jan-feb 2015 tussen 22:00 en 01:00 uur). Dit programma daalt met 36% in marktaandeel van 6,4 naar 4,1 op de doelgroep 10+. Ook het programma van Frank in de middag daalt flink vergeleken met de Coen & Sander Show een jaar geleden.

Programma jan-feb '16 jan-feb 2016 Programma jan-feb '15 jan-feb 2015 Daling (%)
Giel 7,3 Giel 9,7 -25%
MetMichiel 6,9 MetMichiel 9,1 -24%
Superradio 7,2 Effe Ekdom 9,7 -26%
RabRadio 7,8 RabRadio 9,7 -20%
Frank 7,6 Coen & Sander 10,6 -28%
Dit is Domien 7,3 Dit is Domien 8,6 -15%
3voor12 Radio 4,1 3voor12 Radio 6,4 -36%

Tabel 1: Marktaandeel programmering 3FM (%) 10+

Bovenstaande tabel laat zien dat er een aantal programma’s sterker dalen dan andere, maar de trend overall lijkt ons duidelijk: NPO 3FM zit in een neerwaartse spiraal.

Mediabureau ZIGT, Veroni Engelhart

Veroni Engelhart
Veroni Engelhart
Managing Director Strategy