Samenvatting commerciële beleidspresentaties 2021 van de 4 grootste partijen
23-11-2020

Qmusic | Talpa | Ster | Ad Alliance
Samenvatting commerciële beleidspresentaties 2021 van de 4 grootste partijen

De commercieel beleidspresentaties 2021 van de grootste partijen zijn geweest. Tijd om de tussenstand op te maken. Hieronder geven we dan ook een kort overzicht van de CB 2021 per exploitant. Dit jaar waren het natuurlijk alleen maar online presentaties. Ondanks het gebrek aan ervaring hebben velen toch een fijne manier gevonden om dit te presenteren! Al moet ik bekennen dat het filmpje van Qmusic geen indruk heeft gemaakt. Waar we bij alle presentaties vragen konden stellen en zo het gesprek aan konden gaan was dit bij Qmusic niet het geval. Hopen voor Q dat het volgend jaar dan ook weer een ‘normale’ CB presentatie kan zijn. Het verhaal was in ieder geval duidelijk, dus laten we dan maar meteen met Qmusic beginnen!

Qmusic 

T.o.v. 2020 zien we geen grote veranderingen. De pakket- en doelgroep indexen zijn blijkbaar goed bevallen en hebben geen verdere aanpassingen nodig vanuit Q. De focus dit jaar ligt dan onder andere op het digitaliseren van Qmusic en het behalen van het fair share zenderaandeel, wat op zich voor de zender logisch is gezien het huidige marktaandeel. Ook in 2021 wordt de adverteerder beloond voor een stijging in bestedingsaandeel. Iets wat ook zeker zal helpen om de gemiddelde stijging van 10% in de maandindexen te verlagen, naast een doorgevoerde inflatiecorrectie van 3% op de basisjaarprijs.
Qmusic trekt dezelfde lijn als Talpa wanneer het om digital audio gaat, ook bij Qmusic kun je namelijk korting krijgen op de reguliere inzet. Hiermee druk je de inflatiecorrectie van 3% weer weg. Ze realiseren zich dan ook zeker dat ze moeten investeren in digitale audio, ze gaan uitbreiden met een aantal kanalen waaronder thema kanalen als Dance en NL Pop, maar ook een Mattie & Marieke Nonstop kanaal!

Talpa

Radio
Waar Qmusic net pas goed op weg is met digitaliseren is Talpa hier al even mee bezig. De korting die zij al geven voor inzet van digitale audio blijft bestaan. Zo komen de pre-roll en mid-roll posities beschikbaar voor zowel thema- als hoofkanalen waar dit eerder nog alleen op thema- of hoofkanaal beschikbaar was. Ook wordt meer ingezet op smart radio ads, waarover we in de loop van het jaar meer gaan horen.
Als we het over prijs hebben wordt ook bij Talpa de 3% inflatiecorrectie toegepast, maar zien we overall een stijging van 1% op de gemiddelde maandindexen. Grootste discussiepunt was de stijging van de zenderindex van Radio 538, als antwoord hierop geeft Talpa dat ze in 2020 deze zender ‘underpriced’ hebben weggeven op een aantal tijdvakken. Echter gaat dit niet voor alle tijdvakken op, zoals het ochtendtijdvak. Om die reden moet dan ook slim worden gekeken naar de inzet van deze zender, al kom je hier niet onderuit bij inzet van pakketten.

Tv
Talpa probeert in het CB meer dan voorheen de verbinding te zoeken tussen radio en tv. Iets wat wij alleen maar toejuichen! Waar wij al enige tijd zelf in de contracten opnamen dat er een 10% uitwisselbaarheid van budget dient te zijn tussen mediumtypes (ook online, lezen, etc.), wordt dit nu ook gepromoot in het CB. Zo kun je op je boodschappers doelgroep index ook 2% extra korting krijgen wanneer je contractueel vastlegt dat je ook radio gaat inzetten dat jaar. Hiermee zorg je dat de stijging van 2 indexpunten op deze doelgroep ongeveer teniet wordt gedaan.
Dit was voor ons wat minder spraakmakend, wat ons het meest bezighield tijdens de presentatie en ook het meest opvallend is, is dan ook de flinke stijging van de maandindexen! Zelfs met redenatie omtrent vraag en aanbod, de overvraag aan GRP’s in Q3 en Q4 is dit nog een forse stijging. In 2021 krijgen we een sportzomer, dat snappen we. Maar dit was niet anders dan toen het CB van 2020 werd gepresenteerd. Wat ons betreft is gemiddelde stijging van 7%, met in sommige maanden zelfs een stijging van 13% (vooral najaar), te veel en is hier te weinig sterke argumentatie voor om uit te leggen aan de adverteerder. Uiteraard komt hier ook de inflatiecorrectie van 3% bij, waardoor je overall stijging al minimaal rond de 10% ligt. Dit voelt niet vriendelijk en gepast richting adverteerders.

Ster

Multimediaal
Waar Ster per 2018 is afgestapt van welke korting dan ook, zijn ze stapje voor stapje deze toch weer aan het invoeren. In 2019 en 2020 is de staffelkorting al geïntroduceerd, en een zomerkorting in 2020. In Q4 2020 heeft Ster daar nog een extra najaarskorting ingegooid op basis van GRP-aandeel (logisch aandeel), wat een voorproefje bleek te zijn op 2021. Waar we al bekend waren met de staffelkorting komt deze zeker weer terug, en is deze zelfs aan te vullen met het logisch aandeel korting van 8% (o.b.v. GRP-aandeel 25-67 jaar) én een volume commitment van 2% (vanaf €250.000). Omdat de korting multimediaal ingezet kan worden kunnen vanaf 2021 dan ook meer adverteerders gebruik maken van een korting.

Tv
Deze kortingen komen goed van pas als je de prijs gelijk wilt houden voor tv inkoop. Zo is de basisjaarprijs met 4,9% gestegen naar €540,- en ziet ook Ster de vraag naar primetime stijgen. Zodoende zijn de indexen voor Your Time en Prime Time Spreiding met gemiddeld 4% gestegen. Deze stijging zie je niet terug als je gebruik kunt maken van de kortingen, echter zal dit voor een deel van de adverteerders gewoon een prijsstijging betekenen. Ondanks deze stijging blijft Ster doorgaan met de dynamische marktindex wat voor vele adverteerders 10% kan schelen in tijden van drukte bij tijdig inkopen.

Radio
Is bij Ster eigenlijk een saai verhaal. Hier zien we vrijwel geen wijzigingen t.o.v. 2020. Wel komt een dynamische marktindex per maand i.p.v. per kwartaal. Deze wordt ten tijde van de marktindex van tv gepubliceerd. Ook zien we nog een toevoeging waar wij en onze charitatieve klanten blij van worden. Per 2021 kan namelijk een charitatief sturing pakket worden ingezet waarmee ook per zender gestuurd kan worden. Iets waar de planner in mij heel blij van wordt!

Ad Alliance

Waar we bij Talpa en Ster stijgingen van 3-5% in de basisjaarprijs zien, heeft Ad Alliance voorgenomen om te rekenen met een prijsstijging van 2% op zowel tijdvak als content. Overall zien we geen stijging in de maandindexen, maar zijn er nuances aangebracht. Zo wordt het najaar nog duurder (september staat nu zelfs op index 152) en is ook mei flink gestegen (index 158). Dit zorgt ervoor dat de drukke periodes voor kleine adverteerders bijna niet meer te doen zijn op tv, zowel bij Talpa als Ad Alliance niet.
Ook de doelgroep (plus) pakketten worden gemiddeld 2,7% duurder in indexpunten. Op zich zijn dit nog relatief kostenefficiënte pakketten, maar als dit door blijft stijgen verdwijnt ook deze mogelijkheid voor kleine adverteerders om kostenefficiënt in te zetten.
Waar niet veel over gemeld werd, maar toch opvallend aanwezig was in de presentatie is de marktindex welke wordt weergegeven als liggend tussen de 85-115. Nu verwacht ik niet nog een marktindex tegen te komen van 85, zelfs tijdens de eerste lockdown kwam ik die niet tegen. Ik vraag mij dan ook altijd af waarom dit überhaupt wordt getoond. De verhoging aan de bovenkant vind ik wel zorgelijk. Uiteraard hebben wij deze eerder gezien bij BrandDeli (CB 2019) maar heb ik nog niet meegemaakt in mijn 5 jaar in de media dat deze is ingezet. Normaliter rekenen wij op voorhand met marktindexen van 110, om te voorkomen dat we bij publicatie van de indexen duurder uitkomen. Maar moeten we nu gaan rekenen met 115? Dit zorgt op voorhand al voor meer uitleg richting de adverteerders en ook duurdere inkoop als deze daadwerkelijk wordt ingezet.
Enig voordeel is dat de pakketindexen voor prime time niet nog hoger worden, maar de ontwikkeling met betrekking tot de marktindex houden we zeker in de gaten. Het wordt allemaal immers al duur genoeg.
Een andere hele positieve ontwikkeling is de inzet van Videoland aankomend jaar waar we jullie uiteraard nog uitgebreid in mee zullen nemen.

Een korte samenvatting met de belangrijkste punten, uiteraard kunnen we eenieder nog een uitgebreid verhaal doorsturen bij interesse. Deze kunnen we dan toespitsen op de eigen situatie.

Danielle Crombeen
Danielle Crombeen
Media Director