SPOT wordt SCREEN FORCE
23-03-2016

Jaarcijfers en ontwikkelingen TV
SPOT wordt SCREEN FORCE

De jaarlijkse SPOT-presentatie waarin de jaarcijfers en ontwikkelingen in de wereld van TV bekend worden gemaakt, vond dit jaar plaats op 8 maart in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook bekend gemaakt dat de naam van SPOT vanaf het tweede kwartaal van 2016 gaat veranderen. De huidige naam SPOT dekt niet meer waar de organisatie voor staat. De nieuwe naam SCREEN FORCE moet hier beter op inspelen. Naast het feit dat deze naam beter inspeelt op de huidige situatie waarin men voor het kijken van TV steeds meer gebruik maakt van de verschillende schermen/devices, wordt deze naam ook gebruikt door de internationale ’spot’-organisaties.

TV-bestedingen ten opzicht van 2014 nagenoeg gelijk gebleven

Naast de bekendmaking van de nieuwe naam, werd er uiteraard ook dieper ingezoomd op bestedingen in TV in 2015. De bestedingen in zowel Spot als Non-Spot commercials zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2014; Spot: +0,5% (€ 850 mln. -> € 854 mln.), Non-Spot: -2,7% (€ 114 mln. -> € 111 mln.). Als we Spot en Non-Spot bij elkaar optellen, komen de bestedingen uit op een heel lichte stijging van 0,1%. SPOT verwacht in 2016 een groei van de TV-bestedingen tussen de 1% en 3% als gevolg van economische groei en een stijgend consumentenvertrouwen.

Economie niet direct invloed op TV-bestedingen

In de presentatie van Mathijs Bouman kwam naar voren dat het lijkt alsof de economie niet direct invloed heeft op de tv-bestedingen. De resultaten laten zelfs het tegenovergestelde zien; iIn de jaren waarin de economie een stijging toont, zijn de TV-bestedingen gedaald en vice versa. Uit de cijfers is ook gebleken dat de economie in de lift zit en ook de verwachtingen voor het komende jaar zijn veelbelovend.

Kijktijd daalt met 4,8%

Weliswaar al bekend, maar nog steeds een zeer belangrijk gegeven; de kijktijd daalt fors. In 2015 keek de Nederlander (NL 6+) gemiddeld 4,8% minder TV dan in 2014 (200 minuten in 2014 -> 190 minuten in 2015). Deze daling in kijktijd is wel te wijten aan een aantal punten, zoals het ontbreken van sportevenementen in 2015. Daarnaast zien we steeds meer de verschuiving naar andere devices waar programma’s worden (terug)gekeken. In 2015 werd online video nog niet mee gemeten. Per 1 januari 2016 wordt dit wel in SKO 2.0 meegenomen. Nederland is hierin de eerste ter wereld.

Ook ZIGT draagt een steentje bij aan deze ontwikkeling door een bijdrage te leveren aan de technische commissie van SKO 2.0.

Mediabureau ZIGT, Anieke van der Lee