Streamingsdiensten in Nederland
12-08-2020

Facts en figures
Streamingsdiensten in Nederland

We kunnen ons inmiddels geen leven meer voorstellen zonder Netflix. Zeker tijdens de lockdown bleken streamingsdiensten een welkome afleiding en een fijne escape om onze tijd door te komen en onze gedachten even te verzetten. Nu streamingsdiensten een steeds groter onderdeel vormen van ons kijkgedrag, was ZIGT benieuwd hoe Nederlanders streamingsdiensten gebruiken, welke ze gebruiken en waarom. Wij nemen je graag mee in de resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd onder ruim 250 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Allereerst leek het ons interessant om te weten hoe mensen tegen streamingsdiensten aan kijken. 77% zegt te genieten van films en series en 57% vindt dat het kijken naar films en series via streamingsdiensten een fijn tijdverdrijf is. 42% wil de nieuwste films en series kunnen bekijken en 25% geeft aan graag naar films en series te kijken die niet gratis beschikbaar zijn. De interesse in film en of men vaak films on demand kijkt is hoog. Die cijfers halen we uit de NOM Print- en Doelgroepmonitor 2020, waar we over het algemeen zien dat men een hoge interesse in film heeft: maar liefst 70% van Nederland, waarvan 25% zegt sterk geïnteresseerd te zijn. Iets meer dan de helft (65%) geeft aan naar films on demand te kijken, waarvan 25% zegt dit geregeld te doen. Uit ons eigen onderzoek halen we de nuance hoe vaak men gebruik maakt van streamingsdiensten en wat blijkt: bijna 40% maakt hier vrijwel dagelijks gebruik van. Slechts 3% geeft aan dit nooit te doen.

Hier zijn ook interessante verschillen te zien. Zo geven jongeren (18-34 jaar, 46%) en volwassenen (35-54 jaar, 45%) aan vaker dagelijks gebruik te maken van streamingsdiensten dan ouderen (55+ jaar, 26%). Dat wil niet zeggen dat ouderen niet kijken, ze kijken alleen minder vaak (1-2 dagen per week of enkele dagen per maand).

Jongeren hebben meer abonnementen op streamingsdiensten dan ouderen

Gemiddeld gezien heeft men 1,3 abonnementen op verschillende streamingsdiensten. Onder jongeren (2,1) ligt dit gemiddelde hoger dan onder volwassenen (1,5) en ouderen (0,8), maar ook volwassenen hebben ten opzichte van ouderen meer abonnementen op streamingsdiensten. Percentueel gezien zien we dat de jongerendoelgroep boven de andere twee leeftijdsgroepen uitsteekt.

Netflix is de grootste, maar Videoland en Disney+ komen eraan

Uiteraard is het dan interessant te kijken op welke diensten men dan een abonnement heeft. Uit de cijfers van de NOM Print- en Doelgroepmonitor blijkt een gestage groei voor zowel Netflix als Videoland.

Omdat deze cijfers uit het pré-coronatijdperk stammen, en we in verschillende media hebben vernomen dat het aantal abonnees hard is gestegen tijdens de lockdown, hebben we ook aan onze respondenten gevraagd op welke streamingsdiensten ze een abonnement hebben. Met 51% steekt Netflix veruit boven de rest uit. De meeste mensen die 1 abonnement hebben, hebben dit voor het merendeel op Netflix. Videoland en Disney+ staan respectievelijk op de 2e en 3e positie. Videoland is vaak de dienst die men naast Netflix heeft als men meerdere abonnementen heeft.

Coronacrisis zorgt voor meer kijkers

Eerder zagen we al in het nieuws voorbij komen dat de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat de streamingsdiensten een hoop nieuwe klanten mochten verwelkomen (bron: RTL Nieuws). Door de coronacrisis zijn er ook steeds meer mensen die een tweede of derde abonnement hebben afgesloten (bron: Emerce). In ons eigen onderzoek geeft 43% van de mensen aan extra veel naar streamingsdiensten te hebben gekeken tijdens de coronacrisis en geeft 18% aan verschillende streamingsdiensten te hebben aangeschaft en / of uitgeprobeerd.

More = more

De groei zit dus zeker in de markt, maar is men nog te verleiden tot meer? In ons onderzoek geeft 31% van de mensen aan van plan te zijn om in de (nabije) toekomst een abonnement op een streamingsdienst af te sluiten. Jongeren (45%) zijn dit vaker van plan dan ouderen (23%). Van de mensen die nu 1 abonnement op een streamingsdienst hebben, geeft 41% aan binnenkort een abonnement op een tweede streamingsdienst af te willen sluiten. Van de mensen die nu al 2 abonnementen hebben, geeft 38% aan nog meer abonnementen af te willen sluiten. 14% van de mensen die nu geen abonnement hebben, geeft aan binnenkort wel een abonnement te willen afsluiten. 25% geeft aan van plan te zijn om een losse film of serie te huren of te kopen via een streamingsdienst, waarbij volwassenen (35%) dit vaker van plan zijn dan ouderen (17%). Geld speelt uiteraard ook een rol in de overweging om één of meerdere abonnementen af te sluiten: 37% van de mensen vindt abonnementen op streamingsdiensten duur. Nu ook Videoland van één naar meer abonnementsvormen gaat – net als Netflix – is daar vast voor ieder wat wils te vinden.

Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied uiteraard voor je in de gaten. Mocht je meer willen weten over dit onderzoek, neem dan contact op met onze researchafdeling (research@zigt.nl).

Bronnen:
Omnibus onderzoek week 31 2020, MSI ACI
NOM Print- en Doelgroepmonitor 2020
Media:Tijd 2013, 2015, 2018

Marnienke van der Maal
Marnienke van der Maal
Research Consultant