Tik de dag aan met het Apostolisch Genootschap
26-10-2016

Vind het antwoord in jezelf
Tik de dag aan met het Apostolisch Genootschap

Sinds 2015 is ZIGT actief voor Het Apostolisch Genootschap. Dit genootschap is een religieus-humanistische organisatie waarbij verbondenheid met de medemens centraal staat. Door middel van ontmoetingen en lezingen willen zij samen met de bezoekers praten en nadenken over levensvragen. In 2015 is de campagne van het Apostolisch Genootschap gestart met de boodschap  “Vind het antwoord in jezelf”. De campagne prikkelt mensen om na te denken over levensvragen en nodigt uit om een ontmoeting of lezing te komen bezoeken. Om de ontmoetingen/lezingen concreter en toegankelijker te maken, zijn hier vier thema’s aan verbonden, namelijk “Leven met verlies”, “Investeren in je relatie”, “Zelfbewustzijn” en “Waardevol opvoeden”.

De campagne “Vind het antwoord in jezelf” is ook in 2015 voor het eerst landelijk gegaan en in september 2016 is de campagne opnieuw van start gegaan.

De campagne:

Onderdeel van de landelijke campagne is “Tik de dag aan”. 12 dagen lang is een “tik de dag aan tramhalte” (oftewel Spectacular) op het Spui in Den Haag zichtbaar geweest. Er is gekozen om een zeer grote, interactieve abri (Spectacular) in te zetten op deze drukbezochte plek, om meer bekendheid te creëren onder een breed publiek. De doelgroep van het Apostolisch Genootschap is namelijk nog onvoldoende bekend met het genootschap: waar staat het genootschap voor en wat kunnen zij voor jou betekenen.

Daarom was de Spectacular volledig beplakt met positieve quotes en levensvragen. Naast de teksten op de Spectacular, zat ook een photobooth verwerkt in de abri, waarbij voorbijgangers een foto konden maken met een quote. Deze foto werd direct doorgeplaatst op Social Media waar de foto teruggevonden kon worden. Door de opzet van de Spectacular werden de voorbijgangers op een positieve wijze geattendeerd op het Apostolisch Genootschap. Het eindresultaat is naast zichtbaarheid voor het Apostolisch Genootschap in het straatbeeld, ook veel mooie foto’s met een diversiteit aan mensen.

Ben jij ook benieuwd naar de foto’s die zijn gemaakt? Bekijk hieronder de video met opzet van de Spectacular en het eindresultaat!

Mediabureau ZIGT, Michelle Post