Twitter is het niet meer voor jongeren
02-11-2016

Jongeren vliegen uit
Twitter is het niet meer voor jongeren

Al geruime tijd daalt het gebruik van Twitter onder de jongere doelgroep. Steeds minder 12- tot 19-jarigen hebben de app op hun telefoon staan, blijkt onder andere uit het recent gepubliceerde Dutch Apps Market rapport van Telecompaper. 35% van de jongeren had de app vorig jaar nog op zijn of haar telefoon staan, dit jaar is dat nog slechts één op de vijf.

Al eerder toonde Newcom Research aan dat het Twittergebruik onder jongeren flink afnam: bijna de helft liet het socialmedia-kanaal begin 2016 links liggen, tegenover een kwart in 2015, met als voornaamste redenen dat het te veel tijd kost, het geen ontspanning biedt of dat ze zich niet meer thuis voelen op het platform. Ook zou het socialmedia-kanaal achter blijven met de integratie van beeld en video, iets wat jongeren erg aantrekt en waar zij juist veel gebruik van maken.

Sinds wanneer is dit dan aan de gang? Tijd voor een deepdive in de data! Met de cijfers uit het internetbereiksonderzoek van GfK DAM (2014, 2015 en 2016 t/m aug) zagen wij het gemiddelde aantal bezoeken per maand flink afnemen onder de 12- tot 19-jarigen. Hoewel 38% van de doelgroep nog wel bereikt wordt via Twitter in 2016, is het gemiddeld aantal bezoeken per maand afgenomen van 28 in 2014 naar 16 in 2016. Dat is bijna de helft minder!

Waar zijn jongeren dan wel te vinden? Facebook is nog steeds het meest bezochte socialmedia-kanaal, gevolgd door Youtube. Het gemiddelde maandbereik per jaar ligt voor zowel Facebook als Youtube boven de 85%. Voor Facebook neemt het aantal bezoeken nog steeds toe: van 91 in 2014 naar 118 in 2016. Youtube-bezoek verdubbelt zelfs: van 17 in 2014 naar 33 in 2016. Het stijgende Facebookbezoek druist enigszins in tegen resultaten uit andere onderzoeken, waaruit blijkt dat jongeren afhaken op Facebook. Het is dan altijd goed om even te checken hoe het onderzoek is uitgevoerd: is het zelfrapportage, waarbij mensen zelf hun socialmedia-gedrag moeten inschatten (wat vaak erg lastig is) of is de data verkregen uit het volgen van mobiel gebruik (daadwerkelijk gedrag)? Een discrepantie in de resultaten zal altijd zichtbaar zijn wanneer deze meetmethodes met elkaar worden vergeleken.

Andere grote stijgers zijn Instagram en Snapchat, volledig beeldgedreven platformen waarmee zeer goed wordt ingespeeld op de behoeften van jongeren. Het gemiddelde maandbereik per jaar voor Instagram ligt inmiddels boven dat van Twitter (46% vs. 38% in 2016) en wordt net even wat vaker bezocht dan Youtube: gemiddeld 35 keer per maand voor Instagram tegenover de 33 keer van Youtube. Snapchat is qua aantal bezoeken een goede tweede na Facebook: Snapchat wordt gemiddeld 51 keer per maand bezocht in 2016.

Marnienke van der Maal
Marnienke van der Maal
Senior Research Consultant