Update ja/ja sticker
18-09-2019

Opt-in of opt-out?
Update ja/ja sticker

Ja, ik wil ongeadresseerd reclamedrukwerk én Huis aan Huis bladen ontvangen. Per januari 2018 is deze sticker geïntroduceerd in Amsterdam. Als je de sticker hebt, ontvang je reclamefolders. Brievenbussen zonder ja/ja worden vrijgesteld van gedrukte reclame. Zo komen reclamefolders alleen nog terecht bij de mensen die er bewust voor kiezen ze te ontvangen. Huis-aan-huis bladen zijn overigens uitgesloten van dit nieuwe beleid en mogen wel bezorgd worden zonder een ja/ja sticker op de brievenbus.

In het verleden was het zo dat Amsterdamse huishoudens via een nee/ja of een nee/nee sticker aangaven in welke mate zij reclame wilden ontvangen. Indien er geen sticker op je brievenbus zat geplakt, lag er een dik reclamepakket op de deurmat. Tegenwoordig moeten mensen meer moeite doen (lees: een sticker aanvragen of afhalen bij een stadsloket en opplakken) en dit is ook terug te zien in de cijfers. In 2017 viel op bijna 50% van de Amsterdamse huishoudens een reclamepakket op de mat maar eind 2018 was dit slechts 23% (MailDB, 2018).

Groen Amsterdam

Wie is er eigenlijk op het idee gekomen om de ja/ja sticker in te voeren en waarom? De Partij voor de Dieren vond dat het wel eens genoeg was geweest met alle papierverspilling en gaf aan dat er zo’n 10 miljoen kilo papier per jaar bespaard kan worden in Amsterdam. Kortom, de voornaamste reden van het invoeren van dit nieuwe systeem draagt bij aan papierbesparing en aan een duurzamere samenleving. De partij verwacht dat andere gemeenten de maatregel zullen overnemen. Zo is sinds 18 juli bekend dat Utrecht de sticker in 2020 ook gaat invoeren en heeft ook de gemeente Rotterdam interesse getoond.

Maar wat voor invloed zal de invoering van de ja/ja sticker hebben op de mediabranche? Partijen zoals KVGO (organisatie van en voor ondernemers in de communicatiebranche) en Spotta (de grootste verspreider van folders en huis-aan-huisbladen) zijn hier uiteraard niet blij mee. Door dit systeem valt er veel reclamedrukwerk weg bij zowel kleine lokale als grote retailers. Daarom zijn betroken partijen in hoger beroep gegaan.

Om de ja/ja sticker te omzeilen, blijven ondernemers zoeken naar alternatieven. Zo is er in juni 2018 het huis-aan-huisblad ‘City’ geïntroduceerd door diverse grote retail ondernemers. De City is een magazine-achtige krant waarin veel (hyper)lokaal nieuws. Advertenties zijn uiteraard ook van harte welkom.

De ontwikkelingen bij de gemeenten worden nauwlettend in de gaten gehouden. Zoals we al schreven heeft een aantal gemeenten al aangegeven om de ja/ja sticker ook in te willen voeren. Het lijkt erop dat veel daarvan de uitspraak van het hoger beroep eerst af willen wachten. Mocht het tot een uitspraak komen waarin de ja/ja sticker ingevoerd mag worden dan heeft dat grote gevolgen voor de media branche maar ook voor de drukkerijen.

What’s next?

Havenstad Rotterdam staat als volgende op de planning. Hoe en óf dit ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd is nog in afwachting op de uitspraak van het hoger beroep tegen de gemeente Amsterdam die op 24 september plaats vindt…