Veranderingen op radio en TV, zichtbaar of niet?
24-08-2020

Wat is de invloed van corona op TV en radio?
Veranderingen op radio en TV, zichtbaar of niet?

De afgelopen maanden zijn er een aantal zaken veranderd op TV en radio. Door corona kunnen er minder nieuwe programma’s worden opgenomen en zijn er natuurlijk minder sportwedstrijden om maar wat te noemen. En, zoals mijn collega van de week aankaartte, je kunt geen actualiteitenprogramma meer bekijken zonder dat er een RIVM expert aan tafel zit. Voor onze branche is de verandering in de hoeveelheid reclame natuurlijk erg belangrijk. Doordat er minder adverteerders zijn en er minder vraag is naar advertentieruimte, is de hoeveelheid reclame die wordt uitgezonden minder en zijn de blokken korter. Maar hoe merkbaar zijn deze veranderingen nou echt voor de gemiddelde TV kijker of radioluisteraar? Wij vroegen het aan 400 Nederlanders.

Wat is u de laatste tijd opgevallen op TV?

Er worden meer herhalingen uitgezonden 62%
Minder sportwedstrijden 44%
Er zijn geen nieuwe programma's op TV 40%
Meer nieuwsuitzendingen 33%
Meer slecht nieuws op televisie 29%
De programma's die ik graag kijk, werden niet uitgezonden 13%
Er wordt minder reclame uitgezonden 4%

Allereerst geven de meeste Nederlanders aan dat zij evenveel of iets meer naar live TV hebben gekeken de afgelopen periode. Dit komt overeen met de cijfers uit het SKO. Op TV vindt men het meest opvallend de wijzigingen in de content: dat er meer herhalingen worden uitgezonden (62%), minder sportwedstrijden (44%) en dat er geen nieuwe programma’s meer op TV zijn (40%). Hebben de kijkers dan ook daadwerkelijk door dat er minder reclame wordt uitgezonden? Neen, slechts 4% van de TV kijkers geeft aan opvallend te vinden dat er minder reclame wordt uitgezonden.

Wat is u de laatste tijd opgevallen op radio?

Minder file meldingen in de spits 53%
Meer nieuws en actualiteiten programma's 30%
Meer slecht nieuws op de radio 17%
Wisselingen van DJ's tussen stations en tijden 11%
Andere muziek 11%
Er wordt minder reclame uitgezonden 9%
Radioprogramma's die op een ander tijdstip worden uitgezonden dan normaal gesproken 5%

Tegen de (of in ieder geval, tegen mijn) verwachting in aan het begin van de coronacrisis, is men niet minder maar juist meer naar de radio gaan luisteren. Eén op de vijf Nederlanders geeft zelfs aan meer of veel meer naar de radio te hebben geluisterd, ook dit komt overeen met de cijfers uit het NLO. Wat was dan het meest opvallend op de radio? Dat er minder file meldingen waren! Meer dan de helft van de Nederlanders is dit opgevallen. 30% van de Nederlanders geeft aan dat er meer nieuws en actualiteiten werden uitgezonden, gevolgd door meer slecht nieuws op de radio (17%). En minder reclame? Niet echt opvallend, vindt gemiddeld Nederland. Slechts 9% is dit opgevallen.

Bron: ZIGT & MSI ACI, omnibus onderzoek augustus 2020.

Merel Tukker
Merel Tukker
Research Director