Voor werkgevers: juiste werkzoekenden bereiken
07-04-2014

Werknemer gezocht
Voor werkgevers: juiste werkzoekenden bereiken

“The battle for talent” was de afgelopen jaren duidelijk minder heftig en zichtbaar. De oorzaak hiervan is voor de hand liggend; het economisch tij zit niet mee. Toch zijn er, ondanks de voor Nederlandse begrippen hoge werkloosheid, nog altijd bedrijven die maar moeilijk geschikte nieuwe werknemers kunnen werven.

We merken dat door de diversiteit in functies de vraag naar specialistische kennis, vaardigheden en talent groeit. In een aantal beroepsgroepen zijn hierdoor meer vacatures dan mensen beschikbaar. Zo zijn ICT-ers en technici, maar ook financieel-economische functies, nog altijd stevig beconcurreerde doelgroepen.

Gemiddeld genomen is 85% van de Nederlandse beroepsbevolking niet actief op zoek naar een baan.* Overall geldt: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe lager het aantal actief zoekenden.  Het merendeel van de beroepsbevolking is latent op zoek. Met ‘latent op zoek’ bedoelen we dat ze alleen in actie komen wanneer ze een wel heel passende job bij een aansprekend bedrijf zien die aansluit bij hun ambities. Deze mensen werven we niet via traditionele job postings op een vacaturesite.

In een beconcurreerde markt is het essentieel om als werkgever te laten zien wat je potentiële werknemers te bieden hebt. Dit gaat veel verder dan te vertellen dat je een werkgever bent  en dat er bij de organisatie vacatures zijn. We zien dan ook een verschuiving in de balans in arbeidsmarktcommunicatie van recruitment naar employer branding en job marketing, waarbij job marketing aan terrein wint. Job marketing: het gericht vermarkten of positioneren van een functiegroep of specifieke baan. Idealiter wordt op deze manier een relatie opgebouwd met een pool mogelijk interessante werknemers waaruit geput kan worden bij de invulling van een concrete vacature.

Zeker voor hoog opgeleide doelgroepen geldt dat niet alleen wordt gekozen voor een werkgever met passende arbeidsvoorwaarden. “Wat kan ik als professional toevoegen aan een organisatie? Wat is de uitdaging in mijn functie? Wat zijn doorgroeimogelijkheden?” Met de antwoorden op deze vragen kun je je als werkgever onderscheiden.  Dit vraagt om een content strategie; je wilt wat kunnen vertellen in een omgeving waar latente werknemers beroepsmatig of privé graag komen, authentiek zijn en idealiter autoriteit claimen. Op dit terrein valt nog veel te winnen.

Er zijn ontzettend veel media en middelen beschikbaar waarop of waarmee contact met de doelgroepen kan worden gezocht. Dit zorgt ervoor dat ook het inzichtelijk maken van de ROI voor alle onderdelen een belangrijke focus heeft. Data over de (inhoudelijke) bekendheid en het imago van een werkgever versus kosten per sollicitant zijn inzichten waar we niet meer zonder kunnen. Het opzetten van de communicatiefunnel van mediabereik, via kennis en imago, naar daadwerkelijke sollicitant is hiervoor een zeer geschikte aanpak.

Het is mooi om te merken dat er steeds professioneler en doelgerichter naar employer branding wordt gekeken en dat er visies worden gevormd voor een langere termijn. Wie immers nu start met zaaien, zal op termijn – wanneer de economie weer verder aan trekt – kunnen oogsten. De winst van employer branding en job marketing vertaalt zich dan naar het gemakkelijker en goedkoper invullen van vacatures.

Bron: NOA Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt 2013