YouTubers in, online commercials uit?!
16-10-2016

Hoe bereik je de consument online?
YouTubers in, online commercials uit?!

In een tijd waar YouTubers en vloggers de status hebben van internationale supersterren, hebben merken het lastig om de consument online voor zich te winnen en te behouden.

Consumenten raken meer en meer verbonden met elkaar en de kanalen waarmee zij communiceren raken meer versplinterd. Marketeers en communicatiespecialisten zouden goed moeten nadenken hoe en via welk kanaal zij hun consumenten het beste kunnen bereiken. Het heeft weinig zin om dure premium content op Facebook te plaatsen, waar gebruikers vervolgens niet op deze content ingaan maar het aangrijpen om te klagen of af te geven op het merk.

Adverteerders en marketeers moeten rekening houden met culturele en landelijke/regionale verschillen in het gebruik van media en met welke doeleinden consumenten verschillende media gebruiken. Wat opvalt is dat branded content gecreëerd vanuit het merk zelf in de Westerse wereld geen tot weinig effect meer lijkt te hebben. Slechts 10 tot 20 procent geeft aan het leuk te vinden om deze branded content te kijken of te lezen. Zet dit af tegen de 50 tot 60 procent van de gebruikers in opkomende landen als Brazilië en India en je komt tot de conclusie dat de behoefte aan branded content een stuk groter is in deze opkomende markten dan in traditionele markten als Europa en de VS.

Onderschat ook de invloed van user-generated content niet. Vier op de tien gebruikers in de leeftijdscategorie 16-24 jaar oud, geven aan dat zij meer user generated content kijken dan naar professionele, ‘traditionele’ content op televisie en branded content. Het verschil tussen deze user generated kanalen en televisiekanalen is dat de influencers die kanalen op YouTube, Instagram en Snapchat beheren vaak een beter gevoel hebben wat er in de doelgroep gebeurd. Zij weten wat er speelt in hun doelgroep en spelen daardoor beter op de behoeftes in. Dit en culturele relevantie is de reden dat veel merken nu toenadering zoeken tot deze influencers en samen content creëren. De content waar merken zich mee willen verbinden moet natuurlijk wel relevant zijn voor de cultuur van de markt waarin zij opereren. Dit is ook de reden dat veel merken nu toenadering zoeken tot deze influencers en dat ze, onder de noemer van het merk, samen content creëren.

Al met al zijn de groeiende interconnectiviteit en technologische ontwikkelingen een enorme uitdaging voor merken, maar creëert het ook een podium om nog beter zichtbaar te zijn en om consumenten beter te ondersteunen in het vervullen van hun behoeftes en benodigdheden. Alles valt of staat met content, maar men moet ook niet vergeten in kaart te brengen wat de doelgroep beweegt en wat voor content zij graag zouden willen zien. Wanneer merken deze koppeling weten te maken, maken zij een grote kans om de consument voor hen te winnen.

NB: Connected Life maakt inzichtelijk hoe consumenten online verbonden zijn en in hoeverre deze (veelal door technologie aangedreven) ontwikkelingen consumentengedrag veranderen. Dit onderzoek is wereldwijd uitgezet onder 70.000 internetgebruikers uit ruim 50 verschillende landen.

Bryan Bunink
Bryan Bunink
Research Consultant