Over ons

Freedom to grow

Vrijheid geeft ruimte aan groei en groei versterkt onze vrijheid. Vrijheid is het fundament waarop we bouwen en dat zie je overal in terug. We geloven in de vrijheid om niet beperkt te worden in ons denken of doen. Wij zijn volledig onafhankelijk en zijn vrij om de beste keuzes te maken.

Wij staan voor onafhankelijk advies en een visie die bijdraagt aan de strategie en groei van onze klanten. We nemen de vrijheid om verder te kijken dan media alleen. Media alleen is niet de oplossing tot groei, maar onderdeel van marketing- en salesvraagstukken. Succes wordt geboekt als het hele speelveld wordt overzien, ook als je niet overal zelf de uitvoering van doet. Dat is de uitdaging die wij aangaan. Daarmee groeien onze klanten en groeien wij zelf.

Wij zien het als onze opdracht om businessdoelstellingen om te zetten in de beste marketing- en mediastrategieën en die te laten werken met de inzet van onze teams en technologieën. Onze onafhankelijkheid – dat wil zeggen geen prestatieafspraken met media – maakt ons uniek en volledig objectief en transparant.

 

Onze filosofie en werkwijze passen wij succesvol toe. En ook de markt ziet wat wij doen. Dat is zichtbaar in de prijzen die we samen met onze klanten winnen, zoals Effies en SAN Accenten. En in het feit dat wij de afgelopen 7 jaar maar liefst 5x zijn genomineerd voor Mediabureau van het jaar, waarbij in 2019 ook echt tot winnaar van deze titel zijn gekroond. Daar zijn we heel trots op, maar op het dagelijks succes voor onze klanten nog meer.

Ons team van hooggekwalificeerde experts en specialisten werkt vanuit onze vestigingen in Hoofddorp en Brussel. En vanuit Utrecht, waar Created First is gevestigd. Created First is als performance marketingbureau onderdeel van ZIGT en richt zich op social performance oplossingen voor start-ups en scale-ups.

Wij zijn ZIGT. Het meest onafhankelijke media & performancebureau van de Benelux.

Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op.

Team

Groei en ontwikkeling. Zowel op teamniveau als individueel. Ons team van experts en specialisten is een gebalanceerde mix die ons in staat stelt onze klanten optimaal te bedienen. Een mix die ervoor zorgt dat wij vrijwel altijd goed kunnen aansluiten op de klantorganisatie. En die zo is opgebouwd dat wij voortdurend meeveranderen met de kansen en eisen van de tijd.

Ons niveau van dienstverlening vereist een zorgvuldige mix van persoonlijkheden. Elk van ons voelt de innerlijke drang om te groeien. Dat verbindt ons.

Bij ZIGT groeien we in dienstverlening en in omvang. In kwaliteit en in schaalgrootte. En elk van ons kan daarbinnen zelf ook groeien. Of sterker: wij gaan ervan uit dat elk van ons zich doorontwikkelt en groeit. Dat ondersteunen we actief: met trainingsprogramma’s, gast-experts van buiten, opleidingsmogelijkheden en kansen om binnen ZIGT van functie te wisselen.

Freedom to grow.