Disclaimer

ZIGT besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. ZIGT behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. ZIGT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. ZIGT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van zaken die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze content. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden zaken die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door ZIGT verwijderd.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ZIGT. Merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren.

Indien u van mening bent dat enig recht wordt geschaad, of als u iets onduidelijk is, dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@zigt.nl.

Op alle content van ZIGT rust copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven. Wil je tekst overnemen, foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@zigt.nl.