Video advertising

Video advertising is kanaal-overstijgend en is mogelijk binnen SEA (YouTube), Programmatic Display en Social. We zetten video in ‘over de kanalen’, maar juist ook ‘over de verschillende doelgroepen heen’, zo creëren we meer impact. En… meer efficiëntie.

Als je ook TV in de middelenmix hebt, nemen we dit direct mee, zodat ‘waste’ tot een minimum wordt beperkt en offline en online elkaar versterken.