Marketing Mix Modeling

Marketing Mix Modeling (MMM) is een econometrisch model waarbij wordt gekeken welke marketing en niet-marketing activiteiten invloed hebben op een KPI naar keuze (bijvoorbeeld sales, footfall of websitebezoekers).

Afhankelijk van de business doelstellingen kunnen met MMM verschillende vragen worden beantwoord, bijvoorbeeld:

  • Hoeveel sales (on- en offline) heeft elk kanaal opgeleverd?
  • Hoe verdeel ik mijn budget over de kanalen om mijn KPI te maximaliseren?
  • Wat is de optimale inzet voor een kanaal?
  • Wat is de impact op de sales als het marketingbudget met x% afneemt?
  • Wat is het uitgestelde effect van tv-inzet?

Met MMM wordt dus in een helikopterview naar alle marketingactiviteiten gekeken. Op deze manier wordt bepaald waar de volgende marketingeuro het beste kan worden besteed. Het is allesomvattend en kijkt naar het effect van alle kanalen, zowel on- als offline en ook naar het effect van niet-marketingactiviteiten (zoals prijs, promoties, seizoensinvloeden etc.).

Bij ZIGT hebben wij gekozen voor het model Robyn. Robyn is een opensourcepakket ontwikkeld door Meta Marketing Science. Dit biedt de mogelijkheid om in de code te kijken en precies te zien wat er gebeurt: geen black box dus. Een model dat mooi aansluit bij onze visie en werkwijze.