Upliftanalyse

De effecten en attributie van bijvoorbeeld radio- en tv-campagnes op online traffic en de bijbehorende inzichten en aanbevelingen maken onderdeel uit van de Upliftanalyse. De actuele media-inzet wordt over een baseline heen gelegd. Door de data te koppelen kunnen we tijdens het mediamoment, bijvoorbeeld de tv- of radiospot, de groei in verkeer op een website observeren. In andere woorden: Uplift is het aantal personen dat na bijvoorbeeld het zien van de TV spot naar de website gaat.

De verkeersbronnen die we hiervoor gebruiken zijn Direct, Organic Search, en Branded Search campagnes. Inkomende sessies vanuit verkeersbronnen zoals email zijn dus niet meegenomen.

Op deze manier ontstaat er een goed beeld van het directe effect van een tv- of radiospot en kunnen wij de prestaties evalueren op bijvoorbeeld spotversieniveau (scoort een versie beter dan andere versies?), exploitant- en zenderniveau, dag van de week (presteert het weekend beter of juist niet?), tijdvak (zien wij verschillen ontstaan tussen overdag en ’s avonds?), inkooppakket en programmacategorie. Indirect effect wordt hierin niet meegenomen. Dit zal naderhand nader onderzocht moeten worden. Marketing Mix Modeling kan hier uitkomst bieden.