Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek geeft diepgaand inzicht in motivaties, gedachten en overwegingen bij een relatief kleine groep mensen. Uitgangspunten zijn de ‘waarom’ vragen: waarom zet dit aan tot actie? Waarom spreekt dit aan? Waarom kies je (niet) voor merk x? Met behulp van data-analyse stellen we een gedetailleerd rapport op. Dit kan bijvoorbeeld met focusgroepen, observatie-onderzoek, casestudy’s en interviews.