Ads bij Youtube, link stickers op Instagram en verdere gevolgen iOS update.
05-11-2021

Ads bij Youtube, link stickers op Instagram en verdere gevolgen iOS update.

Elke week houden we jullie op de hoogte van de laatste gebeurtenissen die spelen in de media, met onze kijk erop.

Marnienke van der Maal
Marnienke van der Maal
Research Director