Consument heeft liever een folder dan instagram post
04-05-2021

Consument heeft liever een folder dan instagram post

Wanneer we consumenten vragen via welk medium ze het liefst reclame zouden ontvangen als ze zelf zouden mogen kiezen, geeft bijna de helft de voorkeur aan tv. Social media volgt met afstand, met een voorkeur van slechts 17%. De voorkeur voor tv is nagenoeg gelijk tussen verschillende leeftijdsgroepen, bij de voorkeur voor social media zien we daarentegen grote verschillen. Terwijl bijna een derde van de jongeren aangeeft de voorkeur te geven aan advertenties via social media, is dit bij slechts 7% van de ouderen het geval.

Folders uit de marketingmix schrappen? Niet als het aan de consument ligt

Misschien wel opvallender dan de hoge voorkeur voor reclame via tv, is de nog hogere voorkeur voor reclame via folders. Maar liefst zes op de tien Nederlanders zouden het liefst reclame via folders ontvangen als ze zelf zouden kunnen kiezen. Ook hier zien we verschillen voor leeftijd (51% onder jongeren t.o.v. 75% onder ouderen), maar onder alle leeftijden is de folder het meest populaire medium voor reclame. Waarschijnlijk komt de grote voorkeur voor reclame via folders voort uit het feit dat je er als consument zelf voor kiest wanneer en hoe je door een folder bladert. Vaak kijk je een folder in wanneer je op zoek bent naar bepaalde informatie of aanbiedingen. Daarmee zijn folders voor een reclamemedium maar in heel lage mate opdringerig in het leven van de consument.

Daarentegen kwam uit het WARC-rapport naar voren dat reclame via social media vaak als buitensporig of opdringerig wordt omschreven. Ook vraagt men zich bij social media vaak af in welke mate advertenties betrouwbaar zijn. Dit laat het verschil in kwaliteitsaandacht zien tussen advertenties via folders en social media. Ook het meer ‘ouderwetse’ medium tv geniet meer kwaliteitsaandacht in vergelijking met social media. Tv-reclames worden vaak omschreven als vermakelijk of informatief.