Nationaal Media Onderzoek (NMO) komt met de eerste cijfers.
14-10-2022

Nationaal Media Onderzoek (NMO) komt met de eerste cijfers.

Eind september waren onderzoekers van ZIGT aanwezig bij de presentatie van de nieuwste publicatie van de NMO Print & Merken Monitor (NPMM). Tijdens deze presentatie werden we bijgepraat over de nieuwe meetmethode van het onderzoek, het printbereiksonderzoek werd voorheen namelijk uitgevoerd door GfK, terwijl de meest recente publicatie is gebaseerd op de meetmethode van Ipsos.

Efficiënter en actueler

Eén van de belangrijkste veranderingen is de representativiteit van het onderzoek. De focus lag o.a. op het aantrekken van bepaalde groepen respondenten die voorheen minder vaak deelnamen aan het onderzoek, zoals respondenten met een migratieachtergrond. Dit is uiteindelijk gedaan door middel van een samenwerking met marktonderzoeksbureaus. Ook werd er gedacht aan jongere doelgroepen. Zij werden door middel van een vragenlijst die meer mobile-friendly is in grotere getalen aangetrokken om mee te doen aan het onderzoek.

Ook moet de publicatie efficiënter en actueler zijn dan voorheen door het werven van respondenten uit panels van Kantar en het panel dat online bereik meet binnen het NMO.

Ophef in de zaal

Naar aanleiding van de gepubliceerde resultaten ontstond er onenigheid in de zaal. Eén van de aanwezigen sprak zijn zorgen uit over de tegenvallende bereikcijfers voor een aantal printtitels, mogelijk door de nieuwe meetmethode. In sommige gevallen zou het gaan om een daling in bereik van maar liefst 30%. Deze daling is te verklaren met een trendbreuk, de wijzigingen in de onderzoeksmethode en de effecten van de achterblijvende verkoop van losse titels als gevolg van de coronapandemie.

De aanwezigen werd aangegeven dat de normale trend zou worden hervat in het nog te publiceren opvolgende printbereiksonderzoek Deze uitleg leek bij sommigen toch nog op wat weerstand te stuiten. Het wordt dus afwachten op de nieuwe publicatie (NPMMM 2022-III) om te zien of de print bereikcijfers zich zullen herstellen.