Open rate (openratio of openingspercentage)
13-10-2022

Open rate (openratio of openingspercentage)

Open rate is het aandeel van de ontvangers dat een e-mail heeft geopend, uitgedrukt in een percentage. Andere veelgenoemde termen zijn open ratio of openingspercentage.

Open rate berekenen

De open rate is te berekenen met de volgende formule:

E-mail open rate = geopende e-mails / (verzonden e-mails – bounced e-mails)

Het is goed om je ervan bewust te zijn dat een e-mail vaker geopend kan worden door een gebruiker. Daarom zou je er ook voor kunnen kiezen om de unieke open rate te berekenen. De formule daarvoor is als volgt:

Unieke e-mail open rate = uniek geopende e-mails / (verzonden e-mails – bounced e-mails)

Wat is een goede open rate?

De open rate is een maatstaf voor de mate waarin je verzonden e-mails geopend worden. Net als bij CTR  lopen de open rates van e-mail campagnes per branche erg uiteen. De branchevereniging voor data driven marketing (DDMA) houdt veel data over e-mailmarketing per branche bij in de Nationale E-mail Benchmark.

Open rate verhogen

Er zijn verschillende knoppen waar je aan kunt draaien als het gaat om het verhogen van de open rate. Denk bijvoorbeeld aan:
• Testen met verschillende onderwerpregels
• De verzendfrequentie (niet te weinig, niet te vaak)
• Verzendtijd (ochtend, middag of avond)