ROI (return on investment)
13-09-2022

ROI (return on investment)

Return On Investment (ROI) geeft het rendement op de investering aan. Indien de investering een verlies oplevert, dan is de return on investment een negatief getal. Door de ROI te berekenen wordt inzichtelijk gemaakt hoe bepaalde marketing kanalen en marketing activiteiten bijdragen aan het algemene succes.

ROI berekenen

Wil je een ROI berekenen dan kan je de volgende formule gebruiken:

ROI = (inkomsten – kosten van verkochte goederen) / kosten van verkochte goederen.

Door de ROI te berekenen weet je hoeveel geld er is verdiend door de inzet van bepaalde marketing activiteiten. Ook kan de ROI helpen bij beslissingen binnen de verdeling van een marketing budget.

De ROI van een (uitgedacht) project kan je berekenen door de (verwachte) opbrengsten te delen door de kosten van de investering die daarvoor moeten gedaan worden. De ROI is dan een handig meetinstrument om te bepalen of de investering zinvol is.

Een voorbeeld

Stel dat je een investering doet van 5000 euro, die 7000 euro oplevert. Dan is de ROI (7000-5000)/5000 x 100= 40%.
Op het moment dat je bezig bent met online marketing en je betaalde kanalen inzet (bijvoorbeeld Google Ads), is rendement uit je euro belangrijk. Daar wordt de ROAS voor gebruikt.