Conversion Rate Optimisation (CRO) voor SQULA Nederland

Succesverhaal
Conversion Rate Optimisation (CRO) voor SQULA Nederland

Leuk leren werkt! Dat is de visie van Squla. Het online oefenprogramma biedt meer dan 70.000 games en quizzen in alle schoolvakken, zodat kinderen thuis spelenderwijs kunnen oefenen. Van groep één t/m acht en op elk niveau. Daarnaast biedt Squla een gratis login voor scholen, zodat leerkrachten Squla ook in de klas kunnen gebruiken.

Squla is dus leuk, leerzaam en nuttig. Daar kun je ouders best van overtuigen, zodat ze een abonnement op Squla nemen voor hun kinderen. Met een leuke Tv-spot, ondersteund met radio en online advertising verhogen we het verkeer naar de website. Maar dan moeten de geïnteresseerde vaders en moeders daar vervolgens niet hopeloos verdwalen. Dat zou zonde zijn. Daarom stopt ons advies niet bij welke media er ingezet moet worden om de doelgroep te bereiken maar kijken we ook naar de rest van customer journey. Samen zorgen we dat de path to purchase vlekkeloos verloopt. Dat heet CRO, conversion ratio optimalisation. Eind 2020 zijn we dat traject ingegaan met Squla. Met hulp van ZIGT heeft Squla nu een volledig CRO team opgezet.

Power of persuasion

ZIGT ontwikkelde een theoretisch framework voor Squla. Dit framework is de basis voor structurele verbeteringen aan de website.

Aan de hand van de 4 pijlers helpt het framework om inzichtelijk te maken welke functionaliteiten de verschillende pagina’s van de website moeten hebben, wie de bezoeker is en wat zijn of haar behoefte is. Na het implementeren van dit framework hebben we een veelvoud van testen op de website doorgevoerd. Zo hebben we o.a. de homepage aangepakt. De manier van communiceren op deze pagina was onbewust op een erg “mannelijke toon en logica” gebaseerd. Na onderzoek door ZIGT hebben we verscheidene testen gedaan met een meer vrouwelijkere manier van communicatie.

“We feel like we make our own decisions, but in fact we don’t. Our decisions are heavily influenced, by the person who designed the options for us” – Prof. Dan Ariely

Dit resulteerde uiteindelijk in meer doorklikken waarop we op volgende pagina’s de gebruiker weer verder probeerden te helpen met  het ontdekken van Squla. Uiteindelijk zijn alle relevante pagina’s veelvuldig getest. Van de homepage, tot de verschillende groepen pagina’s, tot de volledige winkelwagen. Dit heeft geresulteerd in aanpassingen van de content, de opbouw van de pagina’s en vele andere facetten van de klantreis.

Wat was het resultaat van onze activiteiten?

20-80% verhoging van de Conversie ratio!

“Samen met Eddy heb ik CRO echt op de kaart kunnen zetten binnen Squla. Eddy was hiervoor een sterke sparringpartner die kennis over theorie, praktijk en best practices meebracht én ook volwaardige meedraaide in de executie. Dank voor de samenwerking!”
– Roeland van der Vliet – Online Growth Manager/CRO lead

 

Natuurlijk is het hoofddoel van een dergelijke inspanning het verhogen van de CR (conversie ratio) van de website in zijn geheel. En dat is gelukt. Uiteindelijk hebben we een CR gerealiseerd die tot wel 83% hoger was dan voorheen. Dergelijke resultaten realiseer je natuurlijk nooit alleen. Er is veel commitment nodig vanuit een opdrachtgever om dergelijke processen goed op te zetten en het vraagt om een nauwe samenwerking tussen het team van Squla en het team bij ZIGT. Er is veel commitment nodig vanuit een klant om dergelijke processen goed op te zetten. Bij Squla is dit over de jaren enorm gegroeid van 1 persoon intern naar 6 mensen van 3-4 verschillende afdelingen Marketing, Data Science, UX, Product Growth aangestuurd door een CRO-lead.

Misschien nog belangrijker is dat we naast het behalen van de hoofddoelstelling de organisatie veel meer CRO minded hebben gekregen. Er staat nu een team van mensen dat dagelijks de testen doet en ze evalueert. De inzichten die dat met zich meebrengt zijn van onschatbare waarde voor het Squla marketingteam.