De Dierenbescherming zorgt voor meer gechipte katten

Succesverhaal
De Dierenbescherming zorgt voor meer gechipte katten

De Dierenbescherming is een organisatie die zich inzet voor de dieren, om dierenleed te voorkomen en noodhulp te bieden waar nodig. Een groot probleem waar de Dierenbescherming zich voor inzet is dat jaarlijks meer dan tienduizend zoekgeraakte katten in het asiel terecht komen. Slechts 17% hiervan kan herenigd worden met hun baasje, maar voor de overige 83% is het baasje onvindbaar en vangt de Dierenbescherming ze op totdat ze een nieuw baasje vinden. Ondertussen heeft een groot deel van deze dieren medische zorg nodig. Bij honden is dit probleem bijna niet, omdat honden verplicht zijn om gechipt te worden. Katten hebben deze chipplicht (nog) niet.

Met de door Here ontwikkelde campagne ‘Chip de kat’ wil de Dierenbescherming voorlichting geven én bewustwording creëren over het belang van chippen en registreren. Zo wordt dubbel verdriet – voor zowel de kat als het baasje – in de toekomst voorkomen. En de campagne was een succes! Dit blijkt niet alleen uit de onderzoeksresultaten, maar ook uit het feit dat de overheid in februari 2023 aangekondigd heeft dat er wetgeving gaat komen om katten verplicht te chippen!

Bereiken van (toekomstige) kattenbezitters met de video boodschap

Voor het geven van voorlichting en bewustwording over het chippen van katten is het belangrijk om de juiste personen te bereiken. Dit zijn niet alleen de personen die op dat moment een kat bezitten, maar óók toekomstige kattenbezitters. Voor de inzet van media is in het DGM Onderzoek gekeken naar het media gebruik van huidige kattenbezitters. Dit is een zeer brede doelgroep, daarom vormt massamedia de basis voor deze campagne. Bijkomend voordeel van massamedia is het feit dat ook mensen in de omgeving van (toekomstige) kattenbezitters en beleidmakers bereikt worden met de boodschap.

Hoofdrol voor Chip ‘de kat’

De Dierenbescherming weet uit eigen onderzoek dat kattenbezitters hun katten voornamelijk niet chippen omdat ze het te duur vinden, maar ook wanneer de kat vooral binnenshuis leeft. Tijdens deze campagne is dan ook een hoofdrol weggelegd voor Chip, de binnen kat. In de commercial is te zien dat Chip ontsnapt en uiteindelijk weer wordt teruggebracht naar zijn baasje, doordat zijn chip kan worden uitgelezen.

Slimme media tactics tbv relevant bereik en voldoende contacten

De video – die de basis vormt van de campagne – is op TV, social media en YouTube te zien geweest. Door het toevoegen van specifieke interesses is de relevantie verhoogd op de verschillende social kanalen en YouTube. Zo zijn op YouTube o.a. GMP interesse segmenten toegevoegd, waaronder ‘Dier benodigdheden’ en ‘Nieuw huisdier’. De video is ingezet middels TrueView voor een zo hoog mogelijk uitkijkpercentage zodat de boodschap zo goed mogelijk overgebracht kon worden – een belangrijk uitgangspunt van de campagne. Op social is de relevantie verhoogd middels targeting op o.a. ‘Dierenliefhebbers’ en de retargeting van een doelgroep die we tijdens een eerdere campagne hebben opgebouwd (de ‘Kittencampagne’). Focus van de inzet is zo hoog mogelijk relevant bereik en voldoende contacten zodat de boodschap zo goed mogelijk overkomt.

Niet alleen een positieve effectmeting

Het resultaat:
Niet alleen een positieve effectmeting

De mediacampagne is een succes! De ZIGT-effectmeting laat zien dat onder baasjes met een ongechipte kat er een hoge actie intentie is na het zien van de campagne. Dit zien we met name op bewustwording van het belang van chippen en het maken van een afspraak bij de dierenarts om de kat te laten chippen.

De campagne zorgt ten slotte voor een positief gevoel en scoort hoog, boven de benchmark, op de uitingen in de campagne, de boodschap overdracht, een groot deel van de campagne waarderingsaspecten, actie intentie en het realiseren van een positiever beeld over de Dierenbescherming.

Het beste resultaat is natuurlijk dat de overheid heeft laten weten een landelijke chip- en registratieplicht voor katten in te willen voeren, zodat zoekgeraakte katten sneller én vaker herenigd worden met hun baasje. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de campagne hier wellicht aan heeft bijgedragen!