Digihulp.nl: dé website waar je terecht kunt als je er digitaal niet uitkomt

Succesverhaal
Digihulp.nl: dé website waar je terecht kunt als je er digitaal niet uitkomt

Onze samenleving is in hoge mate gedigitaliseerd. En toch zijn de volgende feiten waar: 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten zoals computer en smartphone en ongeveer evenveel mensen kunnen niet zelfstandig hun bankzaken online regelen. Het is zelfs zo dat 1,2 miljoen Nederlanders nog nooit internet gebruikt hebben (zie onderaan het artikel voor de bronnen). Als we willen dat iedereen meedoet, is er dus werk aan de winkel.

Alliantie Digitaal Samenleven

Digitale inclusie is een ingewikkelde opgave. Dat vraagt om de gezamenlijke inzet van meerdere partijen. Daarom bundelen de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en ervaringsdeskundigen hun krachten in Alliantie Digitaal Samenleven.

Eén van de vele projecten van de Alliantie is de website Digihulp.nl. Op deze website kun je gratis terecht als je er niet uitkomt met je computer, e-reader, mobiel of tablet. Je kunt bellen, whatappen en mailen met vragen over bijvoorbeeld wifi die niet werkt, inloggen met DigiD of het plaatsen van een Marktplaatsadvertentie.

Bijzondere doelgroep

ZIGT ontwikkelde Digihulp.nl. De opdracht was om een supergebruikersvriendelijke website te maken. ZIGT heeft door haar samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven ervaring met het bouwen voor mensen die niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen. Maar nu moesten we een website vormgeven voor mensen die niet goed met digitale middelen zijn. We ontwikkelden een prototype en dat testten we op de doelgroep. Uit de test kwam waardevolle informatie die we meenamen in de definitieve versie van de website.

Naast supergebruikersvriendelijk, moest de website ook enorm digitoegankelijk zijn, ook mensen met een beperking of handicap moeten hem gewoon goed kunnen gebruiken. Digihulp.nl voldoet dan ook helemaal aan de norm voor digitoegankelijkheid WCAG 2.1 en kreeg natuurlijk Status A.

Na livegang

Het resultaat:
Na livegang

In het najaar van 2023 ging de website live. Via verschillende kanalen werd aandacht aan de website besteed. Verder is hij goed vindbaar via zoekmachines. Digihulp.nl wordt goed gebruikt en we zien het gebruik toenemen. Josanne Ganzevles, programmamanager Alliantie Digitaal Samenleven, zegt erover: “De digihulplijn is booming. In korte tijd gingen we van 500 calls naar 3000 calls per maand. De website draagt daar zeker aan bij.”

Naar Digihulp.nl.

Bronnenlijst