Halvering van CPA (Cost Per Action) dankzij inzet van See-Think-Do: een overtuigende Meta-case

Succesverhaal
Halvering van CPA (Cost Per Action) dankzij inzet van See-Think-Do: een overtuigende Meta-case

CEWE en ZIGT werken al meerdere jaren samen. Dankzij deze intensieve samenwerking, waarbij we wekelijks meetings hebben en ZIGT ook inhouse aanwezig is, begrijpen we elkaar en versterken we elkaar als een team. In plaats van dat ZIGT alleen de diensten levert waar CEWE om vraagt. Mede dankzij deze sterke basis die zich in de afgelopen jaren heeft gevormd, hebben we het Meta-kanaal nieuw leven ingeblazen.

Dit hebben we bereikt door afstand te nemen van campagnematige benaderingen en over te stappen op de holistische See-Think-Do-funnel. Deze strategie resulteerde in een zeer succesvolle Meta-campagne voor de zomer van 2023, wat het CEWE-team enthousiast maakte voor een doorlopende strategie.

Bewezen meerwaarde leidt tot doorlopende strategie

CEWE werkte al geruime tijd met een funnel-based (See-Think-Do) model. De volgende stap in onze strategie was dan ook om ervoor te zorgen dat de See-fase volledig aansloot bij de andere kanalen, zoals TV en radio.

See-fase

De See-fase richtte zich op het bereiken van interesse-groepen, CEWE-fans, Look-a-Like-doelgroepen en een koude doelgroep om maximale bekendheid te verwerven. Ons doel was om hen te inspireren en CEWE onder de aandacht te brengen met een aantrekkelijke video. De See-fase sloot perfect aan bij andere kanalen omdat de video een doorvertaling was van de TV-commercial. Op deze manier waren we in staat om de doelgroep consistent via meerdere kanalen in aanraking te laten komen met de boodschap van CEWE.

Think-fase

Op basis van kijkgedrag hebben we deze doelgroep vervolgens geleid naar de Think-fase. Hierbij werd ook gebruikgemaakt van remarketing-doelgroepen en mensen die interactie hadden met CEWE op Meta. Aangezien deze mensen al enigszins vertrouwd waren met CEWE, lag de focus hier op het genereren van verkeer naar de website.

Do-fase

De Do-fase presteerde uitstekend dankzij een logische opbouw van de campagne. De remarketing-pool werd goed gevuld, wat resulteerde in veel conversies tegen een aanzienlijk lagere CPA. Naast remarketing hebben we ook een doelgroep bereikt die interactie heeft gehad met de Think-fase.

KPI's gehaald

Het resultaat:
KPI's gehaald

De campagnes werden beoordeeld op software-downloads, de drijvende kracht voor CEWE-klanten om fotoboeken te creëren en af te drukken. Daarnaast was een andere essentiële KPI het aantal app-downloads. In vergelijking met vorig jaar zijn de volgende verbeteringen waargenomen:

In Nederland (jaar-op-jaar)

  • Software downloads: +11,9%
  • CPA software download: -68,3%
  • App download: +218%
  • CPA App download: -79,8%

In België (jaar-op-jaar)

  • Software download: +1359%
  • CPA Software download: -68,3%
  • App download: +2175%
  • CPA App download: -78,6%

Door de volledige funnel aan te spreken, hebben we niet alleen meer bereik gegenereerd en een uitgebreidere remarketing-pool gecreëerd, maar ook ruimte gemaakt voor het testen van creatives. Dit alles met als doel om maximaal effect uit de campagne te halen en CEWE te laten zien dat het Meta-kanaal ook waarde biedt buiten de traditionele campagnes. De volgende campagne op basis van deze strategie is al in volle gang, en voortaan zijn we altijd aanwezig op Meta, tussentijds en doelgericht.