InsingerGilissen – Massa media om 1% van de NL’se bevolking te bereiken

Succesverhaal
InsingerGilissen – Massa media om 1% van de NL’se bevolking te bereiken

In 2017 gingen de twee private banks Theodoor Gilissen en Insinger de Beaufort fuseren. Aan ZIGT de opdracht om de fusie van deze twee banken groots onder de aandacht te brengen bij hun specifieke doelgroep (+/- 1% van de Nederlandse bevolking). Onder de nieuwe naam InsingerGilissen is begin oktober 2017 de fusie met een Big Bang gelanceerd!

Nieuwe propositie

InsingerGilissen heeft samen met creatief bureau We Are Pi een communicatieconcept ontwikkeld om de propositie van de nieuwe bank goed neer te zetten. InsingerGilissen – ‘Every step of the way’. Een bijna kunstachtig, visueel concept dat nieuwsgierigheid opwekt voor nieuwe prospecten en ondertussen haar geloofwaardigheid behoudt voor de bestaande clientèle. De uitdaging voor ZIGT lag in het feit hoe we bij de zeer vermogende doelgroep, dit mooie concept groots zouden kunnen lanceren met een compact budget.

Massamedia gecombineerd met slimme tactics

Bij een Big Bang denk je snel aan groot, veel en vaak; massamedia. Gezien het visuele concept, is TV het uitgesproken medium. Maar een massamedium als TV gecombineerd met zo’n specifieke doelgroep lijkt niet direct logisch. De fit was er wat ons betreft zeker, maar dan met de juiste tactics.

  • Spotlengtes – Lange spotlengtes realiseren meer impact (dominant aanwezig in het commercialblok)
  • Voorkeursposities – Eerste of laatste positie geeft een verhoogde aandacht voor de commercial. Bijvangst is dat het bereik van deze posities over het algemeen hoger ligt t.o.v. het blok gemiddelde
  • Specifieke inkoop – Alle commercials zijn met 100% sturing ingekocht (zelf programma’s kiezen) waardoor we de kleine doelgroep echt konden bereiken en beraken.
  • Umfeld selectie – We hebben een selectie gemaakt op basis van het programma umfeld waarbij we vooral hebben gekeken naar kunst en cultuur programma’s, aangevuld met maatschappelijke programma’s en documentaires. Om het Big Bang gevoel te versterken mocht een commercial rondom het 20.00 uur Journaal natuurlijk niet ontbreken!

Met deze tactics werd 1+1+1=5!

De fusiecampagne is aangevuld met radio, print en online video. Waarbij ook in deze kanalen elke keer opzoek is gegaan naar de meest selectieve en impactvolle inzet met onder andere slimme tijdvakselecties, retargeting en umfeld planning. In de tweede fase van de campagne werd een online dossier bij het NRC toegevoegd om meer diepgang te geven aan de positionering ‘Every step of the way’.

“Al jaar en dag kiezen wij bewust voor ZIGT als mediabureau. We spreken dezelfde taal en het advies dat we krijgen, is doordacht en passend. Om ZIGT ook met de lancering van het nieuwe merk InsingerGilissen is de arm te nemen, was dan ook geen lastige keuze.”

Huib Vermeulen – Manager Marketing & Communicatie bij InsingerGilissen

Significante resultaten op de belangrijkste KPI’s

Het resultaat:
Significante resultaten op de belangrijkste KPI’s

Sinds de start van de fusiecampagne zijn er significante stijgingen gerealiseerd op naamsbekendheid, reclamebekendheid en merkvoorkeur binnen de doelgroep. We kunnen concluderen dat de campagne succesvol is geweest in het realiseren van awareness en de nieuwe naam goed is geland bij de doelgroep. Met de zeer gerichte inzet van massa mediale kanalen hebben we bij een kleine groep mensen echt impact weten te creëren. Een mooi resultaat!

In 2018 zijn we doorgegaan op ‘Every step of the way’, met in 2019 ‘Ervaar een rijker leven’ als campagnemotto.