Kennis over de aanwezigheid van het Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) toegenomen

Succesverhaal
Kennis over de aanwezigheid van het Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) toegenomen

Let’s get digital!

Onze samenleving digitaliseert in een rap tempo, wat het leven voor velen aanzienlijk gemakkelijker maakt. Geen geknoei meer met stapels formulieren; je kunt eenvoudig reageren op verzoeken van overheidsinstanties met slechts een paar muisklikken. Helaas ervaren niet alle mensen de digitalisering als een verbetering en raken sommige groepen juist achterop doordat ze moeite hebben om hun weg te vinden op de digitale snelweg. Meer dan 2,5 miljoen Nederlanders ondervinden problemen bij het raadplegen en gebruiken van de digitale overheid. Gelukkig zijn er de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) om deze mensen te ondersteunen.

Digitale wegwijzer

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er om burgers te ondersteunen bij vragen over onderwerpen zoals DigiD, toeslagen, gemeentelijke regelingen en andere overheidsaangelegenheden. Het IDO is gevestigd in lokale bibliotheken en heeft bijna een landelijke dekking met 700 locaties verspreid over heel Nederland. Bij het IDO luisteren ze naar vragen, denken ze mee, verstrekken ze informatie en helpen ze bij het vinden van de juiste ondersteuning. Daarnaast werken ze nauw samen met lokale gemeenten en instanties.

Uitdaging

Het doel van de campagne is om de aanwezigheid van het IDO in bibliotheken bekend te maken bij relevante doelgroepen in de samenleving. We richten ons specifiek op twee groepen: ouderen (65 jaar en ouder) die moeite hebben om mee te komen in de digitale samenleving, en jongeren (16-25 jaar) die problemen ondervinden bij het navigeren en begrijpen van de informatie op overheidswebsites.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

Op woensdag 9 juni 2021 hebben we de aftrap gegeven voor onze eerste grootschalige nationale bewustwordingscampagne. Deze campagne omvatte zowel een televisiespot, gericht op ouderen en hun sociale omgeving, als online video’s, gericht op jongeren. In het tweede campagnejaar (2022) hebben we de mediamix uitgebreid door meer online videokanalen toe te voegen en social media toe te voegen om het bereik onder jongeren te vergroten.

Meten = weten

Het resultaat:
Meten = weten

De gerichte targeting op zowel ouderen als jongeren kwam duidelijk naar voren in ons onderzoek naar de impact van de campagne. Vergeleken met andere groepen waren ouderen en jongeren meer bekend met zowel de campagne als het bestaan van het IDO. Bovendien bleek dat degenen die aangaven de campagne te hebben gezien, aanzienlijk vaker overwogen om het IDO te bezoeken dan degenen die zich niet herinnerden de campagne te hebben gezien. Over het geheel genomen is dit een prachtig resultaat voor een belangrijk onderwerp.